رایت الله عبادی منامن
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ رایت الله عبادی منامن
آرشیو وبلاگ
      آوای منامن (سؤز گنجینه سی suzganjinasi وبلاگی هست که تازه شروع بکارکرده وعموماازاشعاروسرده های ترکی آذری وفارسی خودشاعر درآن به نمایش گذاشته می شود.البته درآینده ی نزدیک ازاشعاردیگر دوستان شاعر نیزدرآن استفاده خواهیم کردو به اطلاع همه ی شعر دوستان و ادیبان خواهیم رساند پس بیائید دست بدست هم بدهیم به فرهنگ و ادب این مرز بوم خدمت کنیم بخصوص زبان مادریمان آذری که به جرأت می توانم بگویم بعداز زبان عربی کامل ترین و نرم ولطیف ترین زبان دنیاست.شایداصطلاحاتی دراین زبان باشدکه برای شرحش نیازبه چندین صفحه وصفحات باشد)
حج می رویم نویسنده: رایت الله عبادی منامن - ۱۳٩٦/٥/۳

دلخــوش از آنیم که حج می رویم

                                           غافل از آنیــــــم که کج می رویم

کعبــه به دیدار خــــــــدا می رویم

                                           او  که همینجاست کجا می رویم

حج بخــدا جـــز به دل پاک نیست

                                          شستن غم از دل غمــناک نیست

دین که به تسبیح وسرو ریش نیست

                                          هرکه علی گفت که درویش نیست

صبح به صبح در پی مکـر و فـریب

                                           شب همه شب گریه ی اَمَّنْ یُجیب

  نظرات ()
اشعار فارسی 1 نویسنده: رایت الله عبادی منامن - ۱۳٩۳/٩/۳

لطفا رسم امانتداری فراموشتان نشود               

  نازکترازخیال                                                                   1

                             

 

                 « جنگ و صلح » 

با ناله های هر شبم آهنگ می زنی

برزخم های کهنه ی من چنگ می زنی 

گویی میان مجلس عشرت نشسته ای 

کین گونه سازِ لهجه ی سارنگ می زنی

من هر چه با تو از در صلح آمدم برون

امّا تو باز صحبتی از جنگ می زنی

دانسته ای که قلب بلورم شکستنی است!

 با طبع کودکانه بر آن سنگ می زنی

دلتنگ و دلشکسته ی جور زمانه را

ماندم چرا تو بر دل بس تنگ می زنی

گفتم رفیق راه تو گردم به رسم عشق

دیدم که در طریق وفا لنگ می زنی

« رایت » تو را چو دست تولاّ فشردمت

 دیوانه وار دست به نیرنگ می زنی 

                                                                 2/5/83 

  نازکترازخیال                                                                       2

                                                                                                         

                     « خیال خام »

زغم تو خواب نوشین به خودم حرام کردم

غم عشق تو خریدم ، سندش بنام کردم

زچه کفر زلفت ای بت ، بمیان شرک بردم

تو مقدّسی و منهم ، به تو احترام کردم

طلب سبو نمودم ، زمی اش وضو نمودم

به سرشک جا نمازم ، همه لاله فام کردم

ز دمی که مهر رویت ، به قیام بست قامت

من ِ آفتابگردان ، زپی ات  قیام کردم

بنهادمش  مقابل ، به رخت نماز بردم

مگرم چه حالتی رفت ، که تو را امام کردم

چه نماز بود کردی ، که مرا زمن گرفتی

تو میان سجده بودی ، که مَنَت تمام کردم

تو زجنس ما نبودی ، عبث از تو وصل جستم

من ساده لوح را بین ، که خیال خام کردم

چو سمند سرکشی بود ، دل بیقرار« رایت »

به کمند عشق بستم سرِ خیره رام کردم

                                                                  2/5/83 

  نازکترازخیال                                                                    3

                            

              

                         « دانه و دام »

مرغم و در طمع دانه به دام افتادم

از خماری هوسِ جوشش ِ جام افتادم

تا ز دَر ماهِ منیرِ رخِ  او کرد طلوع

محو در دامنِ آن ماهِ تمام افتادم

زاهد از لعل لبش هرچه صیامم فرمود

روزه ی خویش شکستم به حرام افتادم

هر که نادیده مرا داغ ملامت می کرد

چه کنم یارب اگر ، گیر عوام افتادم

تاب از کف شدو طاقت زدل ویرانم

دل فرو ریخت « رایت » ز دوام افتادم  

بودی و بودن تو عیش مدامم  می بود

چه کنم  رفتی و از عیش مدام افتادم

با همه عشق و علایق که نشانش دادم

در نظر نآمد و گویی ، که زبام افتادم            

                                                                            28/6/82 

  نازکترازخیال                                                                       4

 

                     « فتنه ی فلک »

خورد از آن دم که دلِ شیشه سنگ

قلب من ازدست زمان گشت تنگ

عمرو زمان فتنه فراهم نمود

جمله جهان باخت زرخسار رنگ

مطربکی ساز دگر کوک کرد

دست فلک زدهمه جاکوس جنگ

رفت گروهی طرف تیه جهل

گشت یکایک زهوس گیج و منگ

جلوه گری گر کند ابلیس دل

پیش دو چشمت گنه آید قشنگ

کن حذر از فتنه گری های او

موج بلا خیزد از آن شوخ و شنگ

هر چه تو را اهل نظر داد پند

 باز به وصلش ننمودی درنگ

  نازکترازخیال                                                                     5      

 

 

ناله ی مظلوم جهان گیر شد

گوشِ فلک زین همه فریاد دنگ

هر که بدو داد دلی همچو من

کُشت به تزویر ، جهانِ شرنگ

هست جهان پیر و اَمَل پیر نیست

کو که  سکندر و جهانی به چنگ

پادشهی خواهی اگر در جهان

پایِ ملخ بنگر و یک پای لنگ

پرده ی عیب دگران می دری

نام بخود می نهی آنگه زرنگ

آینه گردان دل خویش شو

تا که اجل درب تو نآرد به زنگ

« رایت » اگر در پی دنیا نئی

بگذر ازین عیش و ازین دنگ و فنگ                                                                                11/6/80               

  نازکترازخیال                                                                       6

                                           

                      «  سر بی پناه »

به کجا روم که امشب سرِ بی پناه دارم

به کدام در بکوبم ، به در اشتباه دارم

درِ دوست کی توانم بزنم که روسیاهم

چه کنم که شرمسارم ، چه کنم گناه دارم

ز غم ِ فراق ِ رویش ، به کجا برم شکایت

گله در شمارِ انجم ، برِ مهر و ماه دارم

به زمانِ هجر گفتی ، بنشین به انتظارم

تو از آن زمان که رفتی ، به رهت نگاه دارم

بنگر که تارو پودم ، غم تو چگونه فرسود

دلی از فراق سوزان ، جگری پرآه دارم

همه عالم اَر به مرگم ، بنهند رأی جمله

چه هراس مرگ باشد ، چو تو پادشاه دارم

همه گر به رویِ « رایت » رهِ لطف و مهر بستند

به امید آن خوشم که ، به دل تو راه دارم
                                                           
                                                                         24/7/77 

  نازکترازخیال                                                                      7

 

                                   

                       «  هجران »

کو دیده ای که زهجرت پرآب نیست

هر دیده این نکند جز سراب نیست

از جام چشمه ی چشمم بنوش سیر

دستم مران که تورا چون صواب نیست

آنجا که العطشم کس نمی شُنـــُود

اینجا بمیکده جام و شـــراب نیست

هر محفلی که تو داری در آن حضور

حاجت به روشنی ِ آفتــــاب نیست

شد طاق طاقتم از دوریت بیـــــا

محنت کشم بدلم هیچ تاب نیست

« رایت » بخوان و هم آواز شو مرا

هر چند دعوت ما مستجاب نیست
                                                                    10/5/77   

  نازکترازخیال                                                                      8

 

              « همسخن باده وپیمانه »

ای همسخنِ ِباده و پیمانه کجایی ؟

وی ساقیِ ِگلچهره یِ میخانه کجایی ؟

عمریست چو شمعِ شبِ ایوانِ تو سوزم

دیگر رمقی نیست تو پروانه کجایی ؟

در جوش و خروشم ز پی ِ وصل تو دلبر

در جوشش و در شورشِ مستانه کجایی ؟

بی روی ِ تو عالم همه مسکن به زغن شد  

در کامِ  چپاولگر و بیگانه کجایی ؟

ای تابشِ نورِ قمر ای بارشِِ اختر

وی همنفس ِ مشفق و فرزانه کجایی ؟

بنگر که فرو مانده به حسرت به تحیّـر

در حلقه یِ گیسوی ِ تو صد شانه کجایی ؟

دیوانه شد آخر دلم از حسرتِ رویت

 ای مُنتَظَرِ این دل ِ دیوانه کجایی ؟

 دردشت طلب  دیده  به در دوخته « رایت »

چون  مرغک بی آبم و بی دانه کجایی ؟                                 
                                                                            11/3/77 

  نازکترازخیال                                                                      9

            

             

                     « مسیـــــــــــح »                                    

بیانِ  حُسنِ   رُخَت  را ،  فصیح  می خواهد

صلیبِ عشقِ تو را چون ، مسیح می خواهد

تو را که طاقت و صبرِ  مسیح  بودن  نیست

بِهــل  تو  ماضی معتل صحیح  می خواهد

به دهر گل همه لطف از تو  وام می گیرد

اگر چه شهره به لطفست  و ریــح  می خواهد

کلامِ تو همه قند و بیانِ تو همه شهد

تو را مصاحبت ای جان ملیح  می خواهد

به پیشِ چشمِ تو رقصان میان خون  رفتم

نگار خون طلب عاشق ، ذبیــح می خواهد

ضریح عارضِ ماهت ، به ابر غیب مپوش

دو دستِ طالبِ حاجت ، ضـریـح می خواهد

زبان ِ  قاصرِ  « رایت » چه می تواند گفت

دلی زلال  و زبانی ، صریح  می خواهد          

                                                                                    7/3/87

  نازکترازخیال                                                                    10

                               

               « خاطر ملول »

گرخاطر ملول مرا مرهمی بیا

ور سوز شام تار مرا همدمی بیا

گر برغمم غمین نئی جان من برو

ور همچو موج بحر بلا درهمی بیا

بر بادبانِ  غم  بنشستم  غریق وار

ای  آنکه  در دلی ، زنظر مبهمی  بیا

اینجا نه جای نرم تنی و لطافت است

نازک دلی نیا و اگر محکمی بیا

عمرم به لحظه سر شد و آخر نیامدی

چندی  به انتظار کنم عالمی بیا

بر داد من برس ای ساقی العطش

دادم مگر نمی شنوی خوانمی بیا

ما تشنگان خصلت روی قمر وشیم

کان ماهتاب حسن بیار و دمی بیا

ما سِرِّ سوز و ساز شبی را نگفته ایم

« رایت » تو هم اگر به شبم محرمی بیا
                     
                                                                            20/12/75 

  نازکترازخیال                                                                     11

 

                             

              «  بکش مِهرم »

مرا آتش بزن چون خاک گردان

مرا خاکسترم کن پاک گردان

مرا صد رحمتی در دل برافشان

زمهرت سینه ام صد چاک گردان

بکش مهرم ، بمیرد عشق پاکم

چو خاکستر شدم ، ادراک گردان

مرا در کوره های غم بسوزان

ز خیل فوج غم بی باک گردان

دو دستم را به قندیلت درآویز

حمایل کن مرا  فتراک گردان

بزن نیشم هلاکم کن چه پروا

بخاکم کن مرا خاشاک گردان

به گیسویت دل ِ رنجور « رایت »

به پیچِ ِ پیچِ زلفت تاک گردان
                          
                                                                      20/10/75           

  نازکترازخیال                                                                     12

 

                        « غرور و ناز »

چه خوش است آن زمانی که تو از درم درآیی

به دو دیده انتظارم ، که تو در برَمَ درآیی

تو به هر کجا که رفتی ، همه از پی تو بودم

دل شب نخفته ام تا ، که تو صبحدم درآیی

به حرم سرا  برفتی ،  در آن سرا ببستی

منِ منتظر نشستم ، که تو از حرم در آیی

ز فراقِ رویِ لاله ، به دلم سکوت گفتم

که تو نشـنوی فغانم ، ز غمِ صنم در آیی

توی ِ سنگدل بگفتی ، ز غرور ناز بر من

به دعا دو دست دارم ، که تو برعدم در آیی

ز چه خوار می نمایی ، تو میان این حریفان

ز سر خطا گذشتم ، که تو محترم  در آیی

به وفا  جفا نمــودی ، به عطا خطای کردی

همه عمر صبر کردم ، که تو از کرم در آیی

دل ِ« رایت » ار شکستی ، به غم و فراق و هجرت

قدم از قدم ندارم ، که تو صد قدم درآیی
                                                                     27/1/73 

  نازکترازخیال                                                                    13

 

 

              « مسکین »

چندی مدارا با منِ مسکین نکردی

یکدم مراعاتِ دلِ غمگین نکردی

کشتی مرا با غمزهایت  ای  مُعَذِّب

با من چنان کردی که با بی دین نکردی

یغماگر  دل  گشتی  و  گلچین  باغم

رحمی به حال لاله و نسرین نکردی

تا کی فریب وعده هایت خورده باشم

آن  را بقولی سر نمودی این نکردی

دیگر ندارم ای صنم چشمی به راهت

زیرا وفا بر حال و بر پیشین نکردی

با صد تمنّا « رایت » از کویت حزین شد

 او را اسیر ِ طرّه ی پرچین نکردی                    

                                                                             6/4/76

  نازکترازخیال                                                                     14

 

            «جفا پیشه »

ابروان دوخت بهم یعنی ازاو بیزارم

قهر بنمود دل  از الفت  او بردارم

رفتم از بهر ملاقات رخش با صد شوق

تا شنید آمده ام خفت ، که من بیمارم

او که از عشق و وفا داری من داشت خبر

بود هر لحظه به نوعی ز پیِ آزارم                              

                                                                       8/2/77 

  نازکترازخیال                                                                    15

                       
 

                   « چشمان کوفه » 

 دیشب سراغت را زجانان می گرفتم

با دیدن ِ رخسار تو جان می گرفتم

یادم بَوَد از دست تو نان می گرفتم

از روی  زرد و دستِ  لرزان می گرفتم

مهتاب می تابید و شب را بود عمری

در سایه از مهتاب پنهان می گرفتم

عمرم بسر شد از غم هجران رویت

چون شمع سوزانی که پایان می گرفتم

خوابم نمی آمد ولی خفتم به سختی

آخر که انسی تازه با آن می گرفتم

می آمدی  ویرانه ام  می شد  گلستان

کم کم در این ویرانه سامان می گرفتم

من در میان ِ موج ِ دریای ِ مصیبت 

  نازکترازخیال                                                                       16

 

از لشکرِ  اشرارِ  غم سان  می گرفتم

ای کاش یک بار دگر  می آمد از ره

بوی ِگل و نسرین و ریحان می گرفتم

گاهی به خلوت گه سکوت و گاه ظلمت

گاهی میان باد و باران می گرفتم

ایکاش بودم « رایت » از چشمان کوفه

تصویری از آن ماه تابان می گرفتم                            

                                                                              18/3/77     

   نازکترازخیال                                                                    17

 

                         
                  « نازک دل »

نازک دلی که طاقت رنجی نمی کند

این کلبه ، خانه ز گنجی نمی کند

یوسف که عالمی به جمالی خریده است

ما را ز چه شریک ترنجی نمی کند

این آتشی که نهادم به دل نگار

حاشا و حَبَّذا که سپنجی نمی کند

دلبر اگر رفیقِ  رهِ  نیمراه  نیست

مایل شود دگر شش  و پنجی نمی کند

زینهار اگر بهانه بیفتد بدست او

« رایت » چه می خوری ، غم هجران یار را

عاشق به مهر فاصله سنجی نمی کند                     

                                                                       21/10/75 

  نازکترازخیال                                                                  18

 

                     « طلاق جوانی »

سیه پوش بخت سیاه خودم

گرفتار داغ فراقش شدم

سرشکم ربوده قرار از دلم

چو باران فرود آورم دم به دم

چو یعقوب کنعان زهجرش برفت

فروغ دو چشمم بسوی عدم

دگر ذوق ماندن ندارد دلم

به صحرای حسرت قدم می زدم

کجا می برندم ندارم خبر

پی من نیاید قدم با قدم

تنفّر  فرا گیر  جسمم  شود

هر عضوم دهد گر جواب  ردم

فسار خرد را نهادم زکف

زدست  هجوم غم بی حدم 

  نازکترازخیال                                                                      19

 

طلاق جوانی فتاده سرم

کزین زندگانی رهانم خودم

تو بودی و سرو و صنوبر و من

چراپس به هجرت شکستی قدم

ندانم گناهم چه نیک و چه بد

زنیکم گذشتی شمردی بدم

به تزویر « رایت » فریبم مده

تو هر آن  بگفتی  بیا ، آمدم                                  

                                                                    27/12/75 

  نازکترازخیال                                                                    20      

 

                        « خرمن عمر »

اگر زدیده برفتی ، ز دل نخواهی رفت

دریغ و درد چه گویم ، ز سر پناهی رفت

فلک  به  قهر شکسته  نهال  امیدم

مرا بجز ز وفا ، گو چه اشتباهی رفت

 مگر چه چاره بسازم ، زدست این رهزن

تمام بود و نبودم به یک نگاهی رفت

در آن زمان که ببستی ، تو بار هجرت را

ز سینه آتشم آمد ، ز دل چو آهی رفت

بدادم  آب  و  بچینم  که  حاصلی  ببرم

چگونه خرمن عمرم ، بدین تباهی رفت

هر آن زمان که در آمد زدر گل رویش

دمید مهر وصالم  ، دگر سیاهی رفت

گرفت دامن لطفش چو « رایت » آخر گفت

غم زمانه مخور ، هر کسی به راهی رفت
                 
                                                                              29/5/75 

  نازکترازخیال                                                                    21

                   
                « محتاج سلام وصلواتم »

خاکم اگر آغوش بگیرد بدنم را

گر ذرّه به ذرّه بخورد مور تنم را

درویشم و محتاج سلام و صلواتم

غربت زده ام ترک نمودم وطنم را

یک روز اگر دلبر من بگذرد اینجا

بر سنگ مزارم  بنویسد سخنم را

من بلبل خوش نغمه ی گلزار بهشتم

یارب بشکن بال و پر دل شکنم را

دیگر چه خرامد ، دل مسکین تو « رایت »

آنجا که شکستند حریم چمنم را

ما را همه مقصود ازین قال و مقالات

تا دیده ی عبرت بشود ، گور کنم را               

                                                                            20/10/75        

  نازکترازخیال                                                                    22

                       
                        « فلک خیره سر »

کاش می شد قلم پای زمان می شکست

لحظه ای قافله ی ثانیه ها می نشست

تا دمی جان به لب آمده ام می آسود

بعد می گشت چو می دل به دل و دست به دست

کاش و ای کاش فلک درد دل ما را داشت

ورنه بی درد چه داند که غم و درد چه هست

لعن بر دست جفا پیشه ، چنین طرحی ریخت

صد گره نقش بر آن طرح ز نیرنگ ببست

درِ میخانه مرو ، جام  ز ساقی مطلب

تا درین دیر نئی ، رند و نئی باده پرست

کاش « رایت » که بگوش فلک این ناله رسد

فلک خیره سر و حیله گر و عهد گسست                      

                                                                               13/2/79 

  نازکترازخیال                                                                    23

                   
                  « باده گلرنگ »

بیاور باده ی گلرنگ ساقی

که عمری در جهانم نیست باقی

بیاور باده سرخوش دار ما را

مهیّا کن به معراجم براقی

به می بفروز امشب محفلم را

مرا دورم کن از رنج  فراقی

شدم محو لب شکّر فروشش

که هر دم می فزاید اشتیاقی

رخش باغ دلم را گشته یاغی

ز حسنش می درد جامه اقاقی

غلامی می کنندش ترک و تازی

نه این جبرست و نه آن اتفاقی

زمولانا اگر دل برده شمسی

ز من شمسِ  رخ ِ شیخِ  عراقی

 به شهر علم و حکمت شهریارست

  نازکترازخیال                                                                    24

 

فراهم کرده زعرفان طمطراقی

اطال اللهُ عمره عزَّ اسمه

برایش سازم از چششم رواقی

غم از دل کن برون خوش باش « رایت »

 دمادم می خور از کأساً دهاقی

این شعردر قیدحیات به مرحوم استاد اجل دکترشیخ عبدالقیوم عراقی تقدیم گردیده                                                               14/3/83

 

  نازکترازخیال                                                                     25

                          
              « انتقام جوانی »

جهان انتقام جوانی ز من

گرفتی به همدستی این زمن

شکستی تمام گل و بوته ام

تو را خوش نیامد سُرور چمن

نشاندی به سوگم چو آلاله ها

به هر جا که دیدی گلی در دمن

ز بس کامجو  و جفا پیشه ای

زدی بر زمینم به زور فِتَن

گرفتند دستم قضــا و قـدَرَ 

ببستند پایم ، غریبی ، مُحن

یکی شد گرفتار دام طمع

یکی را نمودی به ثروت رسن

یکی شد تهیدست انصاف تو

یکی شد غریب ِ دیار و وطن

یکی را به سر تاج زَرّین نهی

  نازکترازخیال                                                                   26

 

یکی را به بند آوری با رَسَن

یکی نعره می زدبه صبح و به شام

یکی را دهن دوختی بی سخن

گر امروز دست رفاقت دهی

دگر روز پیچی  میان کفن

چه کردی تو با خلق ای روزگار

بلند است فریاد هر مرد و زن

همه روز با من سر کینه ای

نه مِهرت بدیدم نه روی حسن

ندیدیم نگاری به صد جلوه ناز

نه معشوقه ای همچو تو دلشکن

بلندی نخواهم ، سپهر بلند

ترحّم به کوتاهیم کن مزن

جهانا به هر کس که رو کرده ای

حیاتش نمودی بهشت عدن

ز بیچاره بردی سپردی غنی

  نازکترازخیال                                                                     27

 

دگر ریشه ی عمرشان را مکن

اگر در دو عالم بهشتش دهی

چه توفیر دارد کریه و حسن

زبد عهدی خود نداری کسی

کسی را نپایی به رسم کهن

جوانی دهی با بهای گزاف

به پیری ستانی ولی کم ثمن

به داغ جوانی دلی را مسوز

پریشان مکن خاطر انجمن

بیا دست بردار ازین سفله گی

مدارا نما و مشو  اهرمن

نداستم آخر که این چرخ دون

گدا پرور است این و یا اهرمن

تو « رایت » دلِ خود مشوش مدار

رها کن زموج بلا خویشتن                                    
                                                                      15/4/82                            

 نازکترازخیال                                                                     28   

 

                        « شرمم مده »

محوم مکن به عشوه و زجرم مده به ناز

زارم مکن به غمزه و دارم مزن به آز

شرمم مده به خنده و عیبم مکن به کبر

ترکم مکن به کینه و قهرم مکن تو باز

دورم مکن به جبر و تو رنگم مزن به مکر

سحرم مخوان به عشق و بیا جان من گداز

مهرم مکش میان پرده ظلمانی حجاب

شرحم مده ، مکن این قصه را دراز

من محو طلعت روی قمر وشم

تنها نه من به یاد تو رو می کنم حجاز

من « رایتم » چه شرح حکایت کنی مرا

جام مئی بیاور و عیشم تمام ساز

این جلوه گر به پیش هر آن کافری کنی

افتد به خاک سجده و آرد تو را نماز
                                
                                                                        14/11/83 

  نازکترازخیال                                                                     29

                       
                     « تارک افلاک »

وصفت شنیدم عاشق آن بیش تر شدم

تا دیدمت رخ عاشقت از پیش ترشدم

حُجبم نداد  اجازه  برنجانمت به بوس

شرمم بکشت از عرق خویش تر شدم

حُسنَت عَلَم به تارک افلاک برفراشت

چون شاه  در برابر رُخ کیش تر شدم

 قلبم میان زلف شکن در شکن شکست

شد پایمال روحم و دل ریش تر شدم

حاصل بکف ، ز تجربت تلخ کرده ام

نیشم  زدند و عاقبت اندیش تر شدم

« رایت » مکن تو تکیه به دوران چاپلوس

من خود فدای فتنه ی چون نیش ترشدم

هر چند در بساطم از آهی اثر نبود

دامَنْت دادم از کف و درویش تر شدم
                              
                                                                              17/8/84 

  نازکترازخیال                                                                   30

 

                « بشکسته ای دلم »  

قلبم به صلح با رضایت نمی دهد چکنم

گوشی به پند و وعظ و حکایت نمی دهد چکنم

عالم به زیر پایت منت خواه ریز و خواه مریز

بشکسته ای دلم که کفایت نمی دهد چکنم

هر لحظه می کنی هلاکم و گویی صبور باش

عاشق  ز یار خویش داد شکایت نمی دهد چکنم

این دل که در هوای وصالت بخون نشست

سر در هوای کوی ولایت نمی دهد چکنم

از بس که زهر خورده ام از جام دیده ات

وصفش به ثبت دفتر غایت نمی دهد چکنم

باید علم به دست دلیری سپرد روز جنگ

کس دست مضطرب که نه« رایت » نمی دهد چکنم                                                                              25/8/84  

  نازکترازخیال                                                                   31

                          
                 « بشکستم نمازم»       

برفتی آتشم را گرم کردی

بگفتی یا بسوزم یا بسازم

مرا بردی سر قبر امیدم

نشاندی بر سر سوز و گدازم

نگفتی تا به کی باید بمانم

میانِ  آرزو هایِ  درازم

تو که کج می کنی ابروی خون ریز

 و مَنَ سعیم بوَد خود را نبازم

تو فتّان عالمی پر فتنه کردی

نه اهل مکر و نیرنگ و نه آزم

رخ ِ افسونگرت اعجاز دارد

نمودی جلوه ، بشکستم نمازم   

  نازکترازخیال                                                                  32         

 

                   « برتر از وصف »

حدیثِ رویِ تو هر پیر و نوجوان می گفت

سحر به بامِ فلک ، مرغ نغمه خوان می گفت

شکوفه بر سرِ شاخ و بنفشه بر لبِ جوی

نسیم شانه زنان ، زلفِ سنبلان می گفت

بهار نقشِ تو می زد ، به گل طبیعت را

سپهر عشقِ تو بهرِ ستارگان می گفت

زشوق ِ وصفِ رخت زُهره  فتنه ها می کرد

و مهر ، ذکرِ تو در اوجِ کهکشان می گفت

به رسمِ کینه یِ دیرین ، ز بیمِ سیلیِ باد

میانِ بادیه خاری دوان دوان می گفت

نه در بهار قناری ، برایِ گل می خواند

به دشت ناله کنان صرصرِ وزان می گفت

تو آن جمیل جمالی ، که برتر از وصفی

ز شوقِ روی تو گل ، پیرهن دران می گفت

  نازکترازخیال                                                                   33

 

صریرِ مُلک تو عرش است و قدسیان خَدَمَت

بلی صلای تو را هفت آسمان می گفت

چو ماسوا به طریقی به سُبحه مشغولند

قَمَر ، شَجَر ، همه خاشع ، به [ یَسجُدان ] می گفت

تو چون بگفتی« اَرِحنا » به لهجه ی ملکوت

 بلال نام تو در بانگ هر اذان می گفت

به حیرتی که زبانها به کام می دوزد

حدیثِ عشقِ تو« رایت » به صد زبان می گفت                                                                   26/2/85    

  نازکترازخیال                                                                    34

                          
                           « تیغ ابروی »

شکوه از ترکشِ چشمانِ تو یکدم نکنم

چهره درهم نکشم ، از زدنت غم نکنم

تیغ ابروی به من آخته ای می زنمت!

خواه زن خواه نزن ، باک نکن خم نکنم

این ارادت به من از آب و گلم ارث رسید

ار زنی ار نزنی ، ارزن  از  آن کم نکنم

یک نفس وصل تو ای یار گَرَم دست دهد

طمعِ تختِ سلیمان و کی و جَم نکنم

یادِ تو چون نفسِ گرمِ حیاتیست مرا

لحظه ی مرگِ من آن یاد دمادم نکنم

هر مکانی که در آن خضر حضوری دارد

من که دیگر هوسِ چشمه ی زمزم نکنم

زان زمانی که شدم صیدِ کمندِ غمِ تو

آنچنان سر به رهم ، کز غم تو رَم نکنم

  نازکترازخیال                                                                  35

 

حال ما را چو  سرِ زلفِ خودت  آشفتی

من خوشم گر تو نخواهی ، که مَنَظَّم نکنم

دست در دستِ مَنَت نِه ، که به اوجت ببرم

ناجوانمردم  اگر ، شهره ی عالم نکنم

گر وفائیست تو را ، عهد تو در می بندم

ور مرا سر برود ، پشت به عهدم نکنم

سیلم  و حاصل  آشفتگیم   ویرانیست

ورنه چون  ابر سراسیمه که  نم نم نکنم

« رایتم » گشته ام آلوده ی عشق صنمی

سجده بر هیچ  بتی جز تو مُسَلَّم نکنم

گر گــدایم ، نروم جز دَرِ تو ، می دانی

دست پرورد توأم ، مِنَّتِ حاتم نکنم

                                                                             23/8/85

  نازکترازخیال                                                                      36

             

                 « طَرّار وش »

آمد و مرا دوباره عاشق بنمود

یاد از همه خاطراتِ سابق بنمود

بنهاد سری به دوش خود چون لاله

در هر نگهی دلم  شقایق بنمود

پرداخت به خنیاگری همچون زُهره

با صد نمط اظهارِ علایق بنمود

آورد زِ هَر در سخنی پر جذبه

با تیغ زبان قتلِ دقایق بنمود

هر ره که بجستم آن به در می ببرم

طَرّار وَشَم قطعِ طرایق بنمود

آمدبه بِرم نشست و درگوشم خواند

تا روی من از سِتر سرادق بنمود

آمد و دلم به شیوه ی عاشق زد

تا رأی مرا به خود موافق بنمود

  نازکترازخیال                                                                     37

 

برد از کفم هر چه حاصل صبرم  بود

توصیف مرا هر آنچه  لایق  بنمود

هر چند من از گذشته ناخوش بودم

واقف  ز سَر و سِرِّ حقایق  بنمود

بُد فاصله بین ما و دشمن خوش بود

پیوند میانِ ما بدید و تا دِق بنمود

بگذشت زمان ، جهان چو « رایت » زایید

ز عذرا  طلبِ  قصّه ی  وامق بنمود

                                                                       3/9/85 

  نازکترازخیال                                                                   38

 

                          « نگاه عاشق »

نگاهِ عاشقِ ما را چنان از دور می دزدی

که گویی نای رفتن هم، ز پایِ کور می دزدی

صبوری می کنم هرچه ، دل از من می کند دوری

چون او از من به دور افتد ، تو هم بد جور می دزدی

منی که خود به پای خود ، به دام عشقت افتادم

چه حاجت با چنین نیرنگ و جبر و زور می دزدی

تو آن ناشی ترین دزدی ، که بر میخانه بگذشتی

می اندر خُم نهاده ، خوشه ی انگور می دزدی

نگردد باورم  روزی ، تو خصم جان من گردی

نمکدان بشکنی نان از ، میان سور می دزدی

چو اختر شب برون آیی ، نقاب از چهره بگشایی

به روز اندر پس پرده ، نگاه از نور می دزدی

تو شاه کشور عشقی ، در این عالم چه کم داری

نه کم داری ! نه غم داری ! ، به چه منظور می دزدی

طریق عشق پر زهرست « رایت » نوش کن گرچه

تو گویی زهر عشق از لانه ی زنبــور می دزدی

                                                                      15/6/86 

  نازکترازخیال                                                                     39   

 

              « فضل انسانی »

همه جا بسکه بُوَد نقلِ پریشانی ما

شده عنوان عَلَم بی سرو سامانی ما

این همه رنج و تَعَب ، قصّه و پیشامدنیست

دست تقدیر نوشته است به پیشانی ما

جور دشمن نبود هیچ عجب پیش کسی

درشگفتم که چرا ، دوست شده جانی ما

ما  که  عیبی  نگرفتیم  به ایمان ِ فلک

او چو ترسا بگرفت ، عیبِ مسلمانی ما

فضلِ انسانی ما ، رفت به یغمای غرور

ورنه می برد ملک ، حسرتِ دربانی ما

نذرِ پایِ تو نمودم سر این نفسِ شرور

تا من عشقِ تو پذیرم و تو قربانی ما

طرحی افکن که بساطِ طرب آماده شود

تا عدو دِق  کند از ، صلح و خرامانی ما

  نازکترازخیال                                                                      40   

 

چه کنم بر رخِ خورشید نقابی بستند

بت پرستیم همه برتو وخود بد کردیم

بگذر  ای توبه پذیر از همه نادانی ما

ما  فروخته  از  بار گناهان خودیم

لطفی آگه نشود خصم ، ز ویرانی ما

« رایت ِ» عشق تو بر بام دل افراشته ام

چونکه دل کس نکند ، صید به آسانی ما

                                                                           8/7/86

  نازکترازخیال                                                                      41

                        
               « غَمّاز عالم »

امّید من  بشد  از بس که نا امید

فصل بهار نامده  از ره خزان رسید

درخواب رفت ریشه و افسرد شاخ و برگ

خشکید ساقه و رنگ ِ  رُخَم پرید

فرصت نشد غزل بسرایم برای گل

کار ازغزل گذشت و قلم ساخت این قصید

روزم چو برزخ است و شبم همچو  ز مهریر

لرزان  زباد فتنه ام هر دم  مثالِ  بید

روزان به وعده سر بنمودم یکی یکی

رنجید  خاطرم  از  وعده  و  وعید

سنگِ  جفایِ  رفیقان  دلم شکست

کس را خبر نگشته که کارم کجا کشید

ترسم که ره ندهندم به بزم عشق

آگه  کنیدم  اگر  ره  نمی دهید

غمّاز عالم است  زبانم چو چشمِ یار

 

  نازکترازخیال                                                                     42

 

عفّوم  کنید  اگر پرده ها  درید

نادیده قصّه ای مکن ایمان بر آن تو راست

حاشا توان که  قصّه ی  ناگفته  را شنید

چشمم بخون نشست چو خورشیدبرشفق

از بس ز بیمِ  فتنه  دمی  را  نیارمید

مُردم  به حسرت جوابِ  علیکش  ولینگفت

این  فرقه ی  ضلالت  و آن  کافر عنید

از  دستِ  هر که  نمک  خورده ای  ببوس

دستِ  کریمِ  کریمان  چه  می گزید

قلبم میانِ این همه بلوا شکست  سخت

کس  قلب ِ شرحه شرحه ی پر درد من  ندید

گفتم  مباد کین  زمانه  زمان  جهالت است

یا کرده اید چنین یا بر آن سرید

بازارِ کین و ریا  سخت گرم بود

آتش  بیار  معرکه  ابلیس  وش  پلید

  نازکترازخیال                                                                      43

 

 تاراجِ  عِرضِ  مسلمان  رواج  داشت

هر جا زبان  تو  حق  را  شدی  برید

هر کو دهان به نقد سخن باز می نمود

ممهور  گشته  دهانش  شدی  بعید

از رنج  خلق خدا  کاخ  می نساز

هرگز به جا  نمانده  بنای  ستم مدید

نخجیرگاه  دهر و کمینگاه  او صراط

اندیشه کرده اید که آسوده  بگذرید

بر  صور  خود  چو  سرافیل  بر دَمَد

مانند سبزه سر از خاک می دمید

موجِ بلا چو کشتیِ غافل نشین  شکست

دیوانِ  عدلِ  الهی   بُوَد  شدید

محتاجِ عالم ار بشوی با خدای باش

جور زمانه نشاید بجان خرید

  نازکترازخیال                                                                     44

 

 دارم عجب زچرخ سفله که مردان مرد کشت

خونش به شیشه کرد و از آن سفله پرورید

مَردی ز رونق  اوفتاد و فتوَّت  کساد شد

گویی که آب شد به میان زمین خزید

هرکس  نصیبی  از  این  روزگار برد

نوبت  به ما  که رسید آسمان  تپید

مردی  رسید از ره  و بود  از تبار عشق

صــارَ  المُـرادَنـا وَ  لَهُــــو  اِنَنّــــــا  مُرید

« رایت » چه  می بری  به درازا مقال را

کوتاه کن سخن که قامت صبرم دگر خمید

                                                                    16/12/86                                   

  نازکترازخیال                                                                   45

                       
              « جلوه  کن  ای ماه »

جلوه کن ای ماه من ، رونقِ بستان  ببر     
                                                                        
 از همه صاحبدلان ، دل  بنه و جان ببر

رخ  بنما تا شود ، رونق  گلشن  کساد

مهر پراکنده  کن ،  تا برهیم از  فساد

باده بده مست کن ، هرچه که هشیار هست

دختر رَز ناز کن ، تا بشوم می پرست

ای بت من ظهر  شو ، شهر پر آشوب کن

کم رخ محبوب را ، از همه محجوب کن

شور بینگیز تا ، لاله به ماتم نشان

غمزه کن ای خوب من ، سجده  کند کهکشان

چشم جهان خیره کن ، با نفس مشک وش

خضر تویی ساقیا ، عالمی  اندر عطش

طرح بیفکن  که تا ، قلب  عدو  بشکند

از عطش  وصل تو ، زهره سبو بشکند
        

  نازکترازخیال                                                                     46

 

سِکّه بنامت بزن ، قیمت زر بشکند

خویش تجلّی نما ، کوه کمر بشکند

عشق بیاموز تا ، قامت غم خم شود

عبرت هر خسرو و هر چه کِی و جم شود

 مدرسه ای  کن  بنا ، ما خَلَق آدم  شود

بیخ ِ جهالت بکن ، عشق دمادم شود

رایحه ی  روحبش ، مشک نفس چون صبا

روی کن  ای دلربا ، از همگان دل ربا          

                                                                           25/11/84

  نازکترازخیال                                                                     47

                         
               « مهر جهان فروز »

ای حُسن روی پاک تو مهر ِ جهان فروز

وی روشن از جمال تو ، کاشانه ام هنوز

آن ابر غیبت از جمال جمیلت کنار کن

یکدم درآ به کلبه ی من ، می کنش چو روز

نور ِ رخ ِ منوّرت از مهر برتر است

جاوید مان تو مرا تا سحر بسوز

رخ می نما و رونق بستان کساد کن

کن جلوه تا بکند ، فتنه ها بروز

هجرت زکف نمی نهدم ، چون لجوج عجوز

دستم بدامنت ، برهانم از ین عجوز

« رایت » سر ارادت از این آستان مدار

تا پرده افتد از غیوب و فرج بشکند رموز

                                                                             6/12/84              

  نازکترازخیال                                                                      48

 

          « پیر گسترده خوان »

به یاد همان پیر گسترده خوان

مزیّن شده مجلس یادمان

حکیم سخن دان و گوهر تراش

سخن را نمودی چو درّی گران

دقایق نگار و ظرافت گزین

همایون خیالست و باریک بین

دهان تنگ شکر ، حلاوت رُبا

ز شهد و  می  و  انگبین

فصاحت شعار و بلاغت گزار

مصالح بیان و شریعت مدار

بوقت گرفتن لب از هم فراق

سخن می بدان و مخاطب خمار

درختان عالم چو جوهر فشان

زمین برگ وار و صحف آسمان

  نازکترازخیال                                                                     49

 

نگارنده گر جمله ابنای خلق

به حُسن مقالش بود ناتوان

گلستان حکمت  سرای درنگ

جهانی بود با هزار آب و رنگ

به بستان علم و ادب سیر کن

فصولی  ببینی  ز صلح  و جنگ

به پیشش ادیبان همه طفل وش

 چون او خضر و باقی عطش

بگو مدعی را بمیرد و یا

چو سعدی خیالی مصوّر بکش
                                                                                                    

  نازکترازخیال                                                                     50

 

                        « عزیزی رفته »   

من از دلدار تبریزی سلامی را نشان دارم

ز فرط دوری از رویش ، به روز و شب فغان دارم

ز لطفت صد عجب دارم ، نبودی فارغ از یادم

سلامت کرد دلشادم ، ولی دردی نهان دارم

تو جانم بردی ای دلبر ، بدین بی جانیم لطفی

تو دستم گیر برخیزم ، که جسمی ناتوان دارم

الا ای پیک خوش پیغام ، رسان بر جانب دلبر

بگو از دردِ هجرانت ، دو چشم خون فشان دارم

بگو با کاروان دردم ، که ره آهسته پیماید

عزیزی رفته را من هم ، میان کاروان دارم

چراغی را همی گردم ، که ره بنمایدم « رایت »

میسّر سازم  ار وصلش ، چراغی جاودان دارم

                                                                        28/7/73

  نازکترازخیال                                                                    51

                         
             « سپهر عشق »

جمله ی اعمال بشر را تراز

هست در آیین الهی نماز

فرق ندارد چه مسلمان چه گبر

جهد کن و چاره ی فردا بساز

توشه ی ره گیر در این دار چند

کن حذر از فتنه گری ها و آز

بار سفر بند و مهیّا بمان

چون سفری پیش تو آید دراز

ره ندهندت به حریم ِ حرم

تا که نگیری تو  درین ره جواز

گر چه جهان مظهر زیبای اوست

کی بشود همدم آهو گراز

روی به آفاق سعادت نما

گوش بکن زمزمه ی دلنواز

  نازکترازخیال                                                                     52

 

پیکِ  سعادت  خبرت   می کند

رُو  بنما  گرم  از  او  پیشواز

روی ِ دو  زانویِ  ادب  می نشین

دل  برسان  وادی  وحی و حجاز

سر بفکن زیر و میاور فراز

تا بشوی در دو جهان سر فراز

تن  زقیود هوس  آزاد  کن

شهپر عشقت  ببرد تا فراز

اوج  بگیر عرش  بنه  زیر پا

سیر فلک  کن  تو  به دستان باز

دیده  بیفروز و سحر دل بسوز

تا که برون  افتد  از این پرده راز                                 
                                                                 7/6/82                       

  نازکترازخیال                                                                     53

                       
                 « مادر من »

سایه ای بر سرِ من ، مادر من

شاه من افسرِ من ، مادر من

این تنم خادمِ دربارِ تو هست

امر کن سرورِ من  ، مادر من

مادرم مصدرِ عشقی و وفا

زینت دفتریِ من ، مادرمن

کاخ زیبایِ خیالِ من و تو

شمسِ من  اخترِ من ، مادر من

عزّت و شوکتِ من در همه عمر

تویی ای مادر من ، مادرمن

جلوه ات بدرِ درخشان من است

ماه خوش منظرِ من ، مادر من

مرمرم سیم و زرم ، بال و پرم

درّ من ، گوهرِ من ، مادرمن

       

  نازکترازخیال                                                                     54

                                « بلبل»

بلبلی خوش محفلی در گوشه ی گلزار داشت

و اندران  گلزار  با گل  وعده ی دیدار داشت

گل به طنّازی و بلبل نغمه ساز

بزمِ گرم و خلوتی هم عاری از اغیار داشت

چون حدیثِ عشق با گل او حکایت می نمود

فاش می کرد هرچه دردل صحبت و اسرار داشت

همچو مجنون با دلی خون در پی دلدار بود

روز گریان ، شب ز هجرش دیده ی بیدار داشت

آه و زارش ، قهر و نازش ،جان و دل می سوختی

از غمِ دل ، همچو  ابری دیده ی خونبار داشت

حیف از آن گلزار کاندر کینه و تزویر سوخت

لعن بر دستی که قصد کینه و آزار داشت

« رایتــا » گر رسم حرمت از گلی آموختی

این متاعی نی که هر،  بقاله در بازار داشت
                                                                   16/4/84            

  نازکترازخیال                                                                     55

                      
                « کجایی ساقیا »

شرابی زان لب لعلت ، فشان بر چهره ی زردم

فراموشم شود یاد ِ ، شب ِ دیجور و بس سردم

مرا در شعله ی هجران ، نهادی خود کجا رفتی

کجایی ساقیا امشب ، گرفتم آتش از دردم

دلم را عشق دلبر برد و جانم گرگ شهوت خورد

دوچشمم خواب غفلت کشت و من با خود چه ها کردم

دلی پر درد و پر محنت ، دلی پر رنج و پر زحمت

کند آتشفشان ترسم  ، نماند خاکم و گردم

به طوفان ناخدایم باش و دستم گیر و ناجی شو

تو « رایت » درطریقت کوش ومن مجنون وشبگردم             
                                                                                                                                                                                              15/7/75               

  نازکترازخیال                                                                      56

 

           « گیسوان  مشکین »

دلم که ساکنِ کوی ِخیالِ دلبر شد

ز روزگارِ اَزَل ، خُلق و خُویَش اَزبَر شد

هر آن زمان که درآید ز در گلِ رویش

نشست در دل و جان را هزار زیور شد

به دیده منّتِ خارِ گل و گلستانش

کشیدم از کرمش ، دیده ام مُنَوَّر شد

ز در در آمد و با گیسوان مشکینش

بغل گرفت مرا بسترم مُعطَّـــــر شد

منی که تلخ چَشِ روزگارِ  زَهرینم

ز فیضِ صحبتِ دلبر ، غمم چو شکرّ شد

ز هجرِ یوسفِ عشقم ، بدیده نور نماند

امیـــد را  ننهادم  دو صــد برابر شد

خدای  را به  نگاه تو   می پرستیدم

چنانکه خَلق به « رایت » بگفت کافر شد

                                                                     13/10/75  

  نازکترازخیال                                                                      57

                      
               « سرو قامت »

در تو اُمیّد رهایی دیده ام

در رُخَت نور خدایی دیده ام

خویشتن پنهان مکن ازچشم من

یار غایب هر کجایی دیده ام

وه بیا بنگر چه غوغا کرده ای

حیرت آور  ماجرایی دیده ام

بی خود ازخویشم نمی دانم کیم

در گلستان دلگشایی دیده ام

در گلستان ، سیر بستان ، ناز او

روی  گلها  جای  پایی  دیده ام

عالم آرا ، سرو قامت ، ماه وش

عاشقان  را  دلربایی  دیده ام

این زمان را اعتباری هیچ نیست

چون به عهدش  بی وفایی دیده ام

شام  هجران را  صبوری کرده ام

تا سحر گه  روشنایی  دیده ام

   نازکترازخیال                                                                     58همچو شمعی آتشش را سوختم

هر کجا  که  آشنایی  دیده ام

ناله از  رنج شکنج  طرّه اش

کی کند هر بینوایی دیده ام

شکوه ای از عاشقی نشنیده ام

در غمش هر مبتلایی دیده ام

زهرنیش ات شربت احلای من

نوش جانت هر جفایی دیده ام

بگذر از من ، می گذارم هرچه را

در رهت گر هر بلایی دیده ام

می گریزم از جفایش  هر کجا

خود پسند و خویش رایی  دیده ام

خلق گوید رند  شد  زو کن حذر

من تو را در پارسایی دیده ام

هر که را « رایت » یقین بنموده ام

عاقبت مهــر ریایی دیده ام        
                                                                              23/12/75                                                  

  نازکترازخیال                                                                     59

                        
                    « اجل نیامده باز آ »

زچشمِ خفته ی این ، روز گار می ترسم

ز فرط فتنه ی این ، نا بکار می ترسم

گرفته پرده ی غفلت ، دو چشم خسته ی او

از این که می نرود ، بر کنار می ترسم

جهان به پیش من از اعتبار افتاده است

بجلد فتنه شود آشکار می ترسم

یکی دو زخم غمش بر دلم نشان دارم

ولی ز دست غم بی شمار می ترسم

به انتظار شدم سبز در کویر عطش

از آنکه بَر ندهم ز انتظار می ترسم

اجل نیامده باز آ ، قرارم از کف شد

زمانه بی تو ندارد قرار می ترسم

به سوز سینه ی « رایت » شها نگاهی کن

میان این همه دود و غبار  می ترسم                               

                                                           2/9/77           

  نازکترازخیال                                                                     60

                    

                       «  تحفه »

دیگر هوای ماندنم از سر پریده است

گویی که وقت پر زدنِ  من رسده است

ترسم کشد مرا به در خانه ی لئیم

این تشنگی که پرده ی حجبم دریده است

این طفل مکتب عشقت بهانه جوست

من هرچه را نوشته ام او خط کشیده است

صاحبدلی در این زمانه نماندست ای دریغ

باز آرم آنچه دیده ام و کس ندیده است

شرحش دهم هر آنچه که با کس نگفته ام

رمزی من از الف که کسی ناشنیده است

عمری تلف به پای گناه ِ پدر شدم

کین تحفه ای بود که به « رایت » رسیده است

بنهاد آسمان و زمین طفره رفت از آن

باری که پشت همچو من ازآن خمیده است             
                                                                     20/1/80

  نازکترازخیال                                                                     61

 

                    « خوب من »

دلم پیش چشم تو جا مانده است

بسا خوشدلم کو بجا مانده است

نگشتم پی ِ بی سر و پا دلی

نپرسیدم اصلا کجا مانده است

به هر جا نظر می کنم خوب من

نمایشگهی زو بپا مانده است

جمالت نبیند دلی کــــور به

مگر چشم بینا کجا مانده است

برای رسیدن به پا بوسی ات

دو دستم به حال دعا مانده است

نه در شهرم اندر کسی آشنا

نه در نایم حال نوا مانده است 

بریدم   از  این  و  از  آن  آرزو

که تنها امیدم خدا مانده است

  نازکترازخیال                                                                      62

 

دل دردمندم نیافت التیام

چرا کو زدلبر جدا مانده است

همه با وفایان مسافر شدند

به هر جا دلی بی وفا مانده است

مکن عیبم از خامی این سخن

ز دنیای زیبا ، جفا مانده است

مگر صحبتی ناروا گفته ام

اگر گفته ام  ناروا مانده است

ز صلح و صفا و وفای به عهد

مگر « رایتا » جز ریا مانده است                                                                                                                               8/12/80                                                                                                                                       

  نازکترازخیال                                                                      63

                     
                       « خــــزان »  

یارب آن روزی که من ترسم از آن

باد پاییزی شود سویم وزان

نشکفد گلهای باغ آرزو

برگ و بارم را فرو ریزد خزان

من نشینم در غم آلاله ها

ناله و زاری کنان و لب گزان

بشکند درهم تمام آرزویم درد و غم

از الم پیچم بخود همچون رزان                                                                                                                                 8/1/85                                                                                      

  نازکترازخیال                                                                   64

  

                  « جان جهان »

ای جانِ من و جانِ جهان جمله فدایت

جان می طلبد هر مژه ی غالیه سایت

هر دم ز افق سر زند آن  مهرِ جمالت

چو اختر شب گم شوم  از  نورِ ضیایت

محوِ  پرِ  پروازیِ  پلکانِ  تو گــــردم

چون شهپرِ عشق  اوج  بگیرد به نهایت

حُسنِ رخِ  تو  برده  دل  از  کُلِّ  خلایق

گویی که  ز جنَّت  بنمودند  رهایت

در حلقه ی  هر زلفِ  تو شوریده  دلی هست

کانان  همه  هر لحظه  بلی گویِ صلایت

دانی  ز غمت  حالتِ  ما  چون  بنمودی ؟

شرحش  به  بیان  ناید  و  وصفش  به حکایت 

با  آنکه  شدم  کشته ی   هجرِ تو  حبیبا

نه جایِ  گِله  باقی  و  نه  جایِ شکایت

هر چند  که  آشفته  بود  زلف ِ تو  یارا

آشفته تر از مویِ  توشد  حالتِ « رایت »                                                        
                                                         27/7/67                  

  نازکترازخیال                                                                     65

      

                « دلبری »

شمع دل از هجر او افروختم

تا به هنگام وصالش سوختم

جان نهادم ، دل بدادم سالها

تا ز دلبــــــر ، دلبـــری آموختم
                                                         6/8/74   

                *              *               *                                                            

 آنانکه ملائک صفت و پاک سرشتند

چون عاشق دلباخته از جان بگذشتند

در راه خدا ، راه  وطن ، راه شرافت

رفتند چو بر بال شهادت بنشستند
                                                                        7/1/71
                 *              *              *

خوبان بدست گلچین گلچین شدند و رفتند

آنان اسیر زلفِ ، پر چین شدند و رفتند

ما را  مبین اسیر دنیای  زشت   روییم

خوبان خوب رو هم ، چین چین شدند و رفتند                                                                                                                  4/10/82    

  نازکترازخیال                                                                     66

 

                       « فریاد »

الا ساقی بگیر از دستم افتادم

بِنِه می تا کنی از محنت آزادم

خمارم از در میخانه ام راندی

ندادی می نه کردی هیچ امدادم

به  دل داغی تو بنهادیم ساقی

چنان  کردی نرفت از خاطر و یادم

چو  شمعم کنج خلوتگاه جانان را

چنان سوزم که بر سوزم همی شادم

به راه عشق  صبری ، بایدت « رایت »

و گر نه غم کند ،  از ریشه  بنیادم
                                                                                                                                                                                                    5/2/73                                                                                                        

  نازکترازخیال                                                                       67

                       
               « برتر از مهر »

مرا  برتر  از مهر  و ماهی  هنوز

به  ملک  ادب  پادشاهی  هنوز

همه سروران چون سیه لشکرند

تو سر لشکرِ آن ، سپاهی هنوز

بِران حکم خویشت به ملک ادب

ادیبان گدا و تو شاهی هنوز

سرت سبز باد و دلت پر ز نور

چراغی به تاریک راهی هنوز

رضایم به صد جان رضای تو را

 رضایی چو صادق پگاهی هنوز

حجاب از مه عارضت باز گیر

تو که بر دو عالم گواهی هنوز

غبار رهت سرمه ی چشم من

به جان و دل ِ ما الهی هنوز

مزن  دم تو « رایت »زدلدادگی

تو کز دلبرت رو سیاهی هنوز

                                                 10/10/74                                                      

  نازکترازخیال                                                                     68

     

               « جام مستی »

ساقی بده می زجام مستی

مستانه بهم  زخود  پرستی

افتــــاده زدن هنــر نباشد

گر باهنـــری بگیر دستی

خواهم که بدانم ای پریوش

ماهی ، ملکی ، بگو که هستی

با آن رخ و آن نگاه مستت

ره بر دل ما چگونه بستی

هر دیده که زائر رخت شد

افتد که یقین به بت پرستی

دوش عکس رخت به جام دیدم

با قهر و کرشمه ات ، دلم شکستی

عمری به وصال ، حسرت عهد

خوردم  ، تویِ بیوفا  گسستی

ای مرغ  اگر  بدام « رایت »

بنشین تو اگر نمی نشستی
                                                          13/10/74                                                                                                                              

  نازکترازخیال                                                                      68

 

                           « آه آتشین »

به آه آتشین خود ، دل سنگ آب خواهم

به سوز گریه ام هر شب ، دلش بیتاب خواهم کرد

دمی جانا بیا بنگر ، سرشک چشم خونبارم

وضوی عشق چون عاشق ، بدین خوناب خواهم خواهم کرد

چه بیم از عشق تو هر دم ، که غم افزون کند در دل

بیا کز چشم ِ خونبارم ، تو را سیراب خواهم کرد

به می آلوده کن خرقه ، امام این جماعت شو

ز هر در روی می تابم ، به این محراب خواهم کرد

اساس عمر بر بادم ، ز عشقت در افتادم

به درد عشق خود « رایت » دوا زین باب خواهم کرد                                                                                         13/5/75

  نازکترازخیال                                                                    69

                         
                « بخوان لالا برای من »

چو طفلم گیر در دوشت ، بخوان لالا برای من

که غم هرگز نیابد ره ، بدین الفت سرای من

جلای دل ، صفای دل ، شفای دل ، خدای دل

تویی جانم ، تویی روحم ، نگار دلربای من

نه سلطان عرضه ام خواند ، نه لقمان درد می داند

پناه آرم به دامانت ، تویی درد آشنای من

کنار گاهوار من ، کنی شب زنده داریها

مبادا  اوج  بنماید ، صدای گریه های من

گریبان گیرم ار می شد ، دمی نامهربانیها

تویی هر لحظه و هردم ، امید و رهگشای من

کجا من می توانم یافت ، جز از دامان تو مأمن

جدا هر دم زدامانت ، بلندست آه و وای من
                                                                                                        
                                                                                7/6/75                    

  نازکترازخیال                                                                      70

  

                          « ابروی خون ریز »

به تاب طاق ابرویت ، نگاهم را گره کردی

مگردان حلقه ی چشمت ، که می گردم به هر گردی

به جان مردم چشمم ، نشسته تیر مژگانت

بیا دریاب حال ما ، تو هم گر صاحب دردی

مکش ابروی خون ریزت ، جفای حلقه کمتر کن

مرا این حلقه تنگ آرد ، نفس هر سو که می گردی

انین شامگاهم را ، دل شبگرد می داند

شبی با ما سحر بنما ، یقین آرم ، که شبگردی

بیا در آشیان ما و خود مهــری فروزان شو

که از گرمی برون تازد ، ازین ویرانه ام سردی

به انفاس بهارینت ، به صحرای دلم بگذر

خزان جا کرده در صحرا ، رخم رو کرده در زردی

پرو و بالم همی بستی ، چومهرت طوق گردن شد

لبم بر هرزه نگشودم ، سر من هر چه آوردی

جهانی را که من دیدم ، به عهدش اعتباری نی

نه « رایت » فرق ننماید ، جوانمردی و نامردی
                                                           
                                                                           19/1/76               

  نازکترازخیال                                                                      71  

                            « خنجر کینه ها »

دلم زخمی خنجر کینه ها ست

اسیر غریبانه ی کینه هاست

خودم محو روی تماشائیش

دلم فانی چشم آیینه هاست

خودم کشته ی غمزه ی نرگسش

دلم خسته ی بسته ی پینه هاست

دریغ از نمی صدق و سیری وفا

اگر هست در طاق گنجینه هاست

ورق می زند برگ برگم خزان

که این رسم ایّام دیرینه هاست                                                                     
                                                                      5/10/81             

  نازکترازخیال                                                                      72

                     
                   « سفیر عشق »

روم به میکده کانجا پناهگاه من است

مرا چه باک زمستی ، خدا پناه من است

سفیر عشقم و عشقم ز چشم چشمه ی اوست

که چون طلیعه ی صبحی به هر پگاه من است

بیار باده که ساقی ، بریده ام ز دلم

که اشک دیده بدین ماجرا گواه من است

چو مرغ خام کنونم ، به دام و دانه ی تو

جمال و جلوه ی رویت ، به هر نگاه من است

به هر کجا نگرم ، روی توست در نظرم

تو آن بتی که تماشای تو ، گناه من است

اگر زمانه چنین تیره رنگ و دلگیر است

ز سوز نیمه شبان و ز اشک و آه من است

زدست گرگ ملامت ، چو چاه شد جاهش

نکوست طالع « رایت » کنن به چاه من است

                                                                           26/11/74 

  نازکترازخیال                                                                      73

                               « هوای دگر »

هر لحظه به جلوه ی جمالت نگرم

سرمستم و در حال و هوای دگرم

ترسم که شکار چشم بیگانه شوی

من از غم عشق تو بسوزد جگرم

                                                         28/5/83

                              « بی خبر »


  از داغ تو در خاک نهان خواهم شد

این داغ تو رنجوری من باهم شد

تا بودی از آن دو بی خبر بودم من

با رفتن تو تازه من آگاهم شد
                                                                  29/9/83   

  نازکترازخیال                                                                       74

                         
                       « مرا بخوان »

مرا بخوان مرا بخوان  به شهر شور می روم

بگیر دست من که من ، به چشم کور می روم

تو رهنمای راه و هم رفیق راه شو مرا

نشان بده طریق را به کوه طور می روم

ره ِ صبا نشان بده ، به سوی ملک شاه جان

به پای لنگ و گوش کر ، به سان مور می روم

به وصف تخت شاهی اش ، ترانه ها سروده ام

ترانه خوان و قصه گو به صد سرور می روم

به ناز و غمزه اش دلا ، هزار جان فدا کنم

چو سرخوشان مست و مست به بزم حور می روم

چو گم نموده ایم همه کتاب راه معرفت

                                             پی زبور می روم

بسان مرغ قصه گوچه می دهی فریب دل

کنون زدام رسته ام که با غرور می روم

ز جهل و ظلمت زمان ، ز خویش هم بریده ام

  نازکترازخیال                                                                      75

 

سوار مرکب رهم ، بسوی نور می روم

به بزم کی روم که آفت است جان را

کرم نما به یک نظر ، غبار جان و دل بشوی

که خم نکرده ام کمر ، به غم صبور می روم

سلاح وتیشه ی عمل به کف گرفته ام کنون

بیا نظاره کن ببین ، به جنگ زور می روم

           « زره نگار میرسد »

بیا بیا نظاره کن ، به شاخه بار می رسد

شتا چو رخت بسته است و نوبهار می رسد

شکفته بس شکوفه ها ، به روی شاخسار ها

بیا تو خویش می شنو ، زگل که یار می رسد

بنفشه مژده می دهد ، کنار جویبارها

چو یاس اشاره می کند ، که گلعذار می رسد

به بلبلان خسته دل ، بگو که نغمه سر دهند

خزان از این دیار شد ، که غمگسار می رسد

  نازکترازخیال                                                                      76

 

ز ملک کشور سبا ، صبا همی خبر دهد

که بویِ یوسف زمان ، بدین دیار می رسد

ستاره شب نخته است ثنای عشق گفته است

تو بی خبر چه خفته ای ، بیا قرار می رسد

 بهار دل بهار جان ، بهار جمله ی جهان

قرار دل قرار جان ، به این تبار می رسد

هزار غنچه جامه اش ، به تن ز شوق می درد

امید خاک مرده بین ، ز کوهسار می رسد

جز از جفا ندیده ام ، من از جهان به حیرتم

چه از جفا و سفله گی ، به روزگار می رسد

بدست نور کشته ام ، چو مرغ شب پرست را

چنین بگو به شام تار ، برو نهار می رسد

تو رایت این نظاره را، به خلق گو اشاره را

 هزار عشق پاره را ، به یادگار می رسد
                                                  
                                                       12/11/74

  نازکترازخیال                                                                      77

                           

           « بهشت پایدار من »  

سرِ کوی ِ تو را مادر ، اگر افتد گذار من

بشوید خاک پایت را ، دو چشم اشکبار من

نثار خاک راه تو ، دل وجان من ای مادر

به سال خوردیم کردی ، تو جان خود نثار من

توئی جانم توئی روحم ، قرار قلب مجروحم

توئی بنیاد و بنیانم ، اساس و اقتدار من

فدای مقدمت مادر ، بهشت افتاده در پایت

ببوسم آن بهشت ات را ، بهشت پایدار من

به محنت سوختی مارا ، زغم اندوختی مارا

تو عشق آموختی مارا ، تویی آموزگار من

به عزّت یادمان کردی ، تویی ارشادمان کردی

به غم استادمان کردی ، تو بودی غمگسار من

تویی نارم تویی نورم ، تویی شوقم تویی شورم

ز رویت شاد و مسرورم، تویی باغ و بهار من

نشیند بر سر کویت ، ببوسد پای مینویت

ببیند روی ی نیکویت ، دوچشم انتظار من

اگر دیوار غم ریزد ، زصبرت باز بگریزد

ولی« رایت » در آمیزد، به جان شرمسار من

                                                   30/11/74 

  نازکترازخیال                                                                     78

 

                        « غـرور و ناز »

چه خوش است آن زمانی ، که تو از درم درآیی

به دو دیده انتظارم ، که تو در برم در آیی

تو به هر کجا که رفتی ، همه از پی ِ تو بودم

دلِ شب نخفته ام تا ، که تو صبحدم در آیی

به حرم سرا برفتی ، درِ آن سرا ببستی

منِ منتظر نشستم ، که تو از حرم در آیی

ز فراق روی ِ لاله به دلم سکوت گفتم

که تو نشنوی فغانم ، ز غم ِ صنم در آیی

توی سنگدل بگفتی ، ز غرور و ناز بر من

ز خدای خویش خواهم ، که تو بر عدم در آیی

زچه خوار می نمایی ، تو به بزم ِ عشقم ای گل

ز سر ِ خطا گذشتم ، که تو محترم در آیی

به وفا جفا بدیدم ، ز عطا خطا شنیدم

همه عمر صبر کردم ، ز درِ کرم در آیی

دلِ « رایت » اگر شکستی ، به غم و فراق و هجرت

قدم از قدم ندارم ، که تو صد قدم در آیی                                                                                                   15/3/69              

  نازکترازخیال                                                                        79

                   

                      « جان شیرین »

ازغمت بشکسته ام من این دلِ چون شیشه را     

ره نخـــواهم دادبر دل این پلیـــد اندیشه را

با خیالِ وصل رویت ، کوهکن بودم شبی

می زدم در هجرتو ، برکوه عشق ات تیشه را

کوه بود و تیشه بود و آه بود و عشق من

هرسه یاری می نموداین مرد عاشق پیشه را

خاطر ِ رنجیده ام در جنگ با فولاد بود

کو که شیرین ، یادم آرد مونسی همیشه را

عاشقی بودم در این ره نقد جان آورده ام                                                                                                                                                          باک ِجانم نی برون کن ، فکر ترک بیشه را

بار الها هر که بنشانَد درخت ِ فرق را

خشک گردان از سرِ این درخت و ریشه را

یا رب ازاین عشق پاک و جان شیرینم مکن

الطفاتی کن به « رایت » پاک ساز اندیشه را
                                  
                                                                      29/3/75 

  نازکترازخیال                                                                   80

                       « شام تار »

بیا بیوسه از آن لب حلال کن دهنم

بسان طوطی شکّر شکن ، شکر شکنم

چه حدکشم غم هجرت بدوش خسته ی دل

غریب غربت عشقم ، در این دیار تنم

فکنده ای همگان را تو بی وفا ز سرت

منت چگونه توانم غمت ز سر فکنم

تو دلبرا به غروری شکسته ای دل ما

نه با تو قهر نمودم ، نه چون تو دلشکنم

به قهر از این چمنم راندیم برو « رایت »

نمــــودیَم چو خسی در میان انجنم

 

  نازکترازخیال                                                                   81

                  

               « شمع دل »

شمعِ دل از هجر او افروختم

تا به هنگام وصالش سوختم

جان نهادم دل بــدادم سالها

تا ز دلبـــر ، دلبــــری آموختم

دل که ازهجرش هزاران چاک بود

تیر مـــژگانش گـرفتم دوختم

در رهش چون فکرت جانم نبود

رایگان جان در ره جانان خودبفروختم

گفت « رایت » ژاژ می گویی سخن

گفتمش از ژاژ ، عشق اندوختم

                                                             7/6/71

  نازکترازخیال                                                                  82

                  
                     « در طلب یار »

عاشق بیمار منم ، در غم او زار منم

در پی دلدار منم ، در طلب یار منم

در پی آزار تویی ، جرگه ی اغیار تویی

دلبر عیّار تویی ، یار وفا دار منم

نارتویی ، خارتویی ، مُلزَم تیمار تویی

از همه بیزار تویی ، طالب دیدار منم   

عاشق غمخوار منم ، زار شبِ تار ارمنم

عشق تو چون دار بود ،  بر سر آن دار منم

شمع شب تار منم ، شب همه بیدار منم

عاشق هشیار منم ، بلبل گلزار منم

در همه بازار تویی ، بی حد و بسیار تویی

باز گرفتار تویی ، سالک احرار منم

« رایت » ناچار ، محرم اسرار منم

ناطق گفتار منم ،بنده ی غفار منم
                             
                                                                        18/10/72

  نازکترازخیال                                                                 83

                           « فریاد »

الا ساقی بگیر از  دستم افتادم

بنه  می تا، کنی از محنت آزادم

خمارم ازدرمیخانه راندی وای برمن

ندادی می ، نکردی هیچ  امدادم

          

  نازکترازخیال                                                                 84

                        
                   « بلبل شیدا »

{من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم}

{چشم بیمار تورا دیدم بیمار شدم}

لب عناب تو یادم دهد از رمزنهان

زین لب لعل تو من واقف اسرار شدم

ای که در دل همه عشاق هنر پرور تو

چه کنم محو لب لعل شکر بار شدم

آخر ای بلبل شیدا ، بت شیرین حرکات

طاقت از من بربودی و منت زار شدم

حاصل عمر خودم را به هوایت دادم

سر زبانها شدم و شهره ی بازار شدم

چه گنه کرده که آلوده ی حبّ تو شدم

چه خطا کرده که دلداده ی دلدار شدم

منکه از دبدبه ی عشق تو رسوا گشتم

زچه با این دل رسوا به تو اغیار شدم

ازمن غافل وسرمست چه ها می پرسی

  نازکترازخیال                                                               85

 

که من از شهد زبانت همه هوشیار شدم

ای که با سلسله ی زلف پریشان در دوش

چه کنم از غم عشق ت و  در آزار شدم

ای که صد قافله دل همره تو در همه عمر

رفتی از هجر تو بی طاقت و بیمار شدم

ای پدر دست پسر گیر و ببر کوی منا

شاید آسوده بجای تو سر دار شدم

« رایت » آن خواب خوش دوش بگو با ساقی

کان خط و خال لبش دیدم و بیدار شدم
                                                        20/8/74

  نازکترازخیال                                                                 86  

               «ناله ی نی »

ناله ی نی از گلوی خویش نیست

چونکه نی از تکه چوبی بیش نیست

هر که گوید من من او درویش نیست

هرکه باشدبا من او هم کیش نیست

ناله ی نی از دل محزون بود

شرح حال هر دل مجنون بود

دل نباشد کاسه ی پرخون بود

دیده گانم چشمه ی جیحون بود

ناله ی من ناله ی تنبور شد

راز دل را سینه ی من گور شد

بیت الاحزان منزل هر حور شد

چشم خصم از کینه ی خود کور شد

بار دیگر کعبه چون پر نور شد

صحنه ی پر شور و شوق طور شد

آمد از ره کعبه را منزل نمود
    

  نازکترازخیال                                                                  87

 

کار خصم و کینه را مشکل نمود

بندها بگسست و غل ها را فکند

بنده ها آزاد کرد از قید و بند

کعبه را آمد که فرزندی کند

« لات » و « عزّی » و« هبل » را بشکند

یاد ایّامی که در لیل مبیت

.............................. 

عشق رفتن شوق خفتن را نگر

درد گفتن دُرّ سفتن را نگر

کعبه را فرزند نیکو بود او

بهر کعبه عمر خود فرسود او

از ازل حق بود و حق بستود او

راه پر خوف و خطر پیمود او

بر سر راهش چو کوهی گشت کَه

ذرّه ای بر خود نداد اندوه ره

  نازکترازخیال                                                                88

او مشقتهای دین بر دوش برد

با هزاران شوق بر آغوش برد 

روزوشب ازشوق دیدارش نخفت

او نخفت و قصه ی ایثار گفت

ناله ی مولا علی ازچاه پرس

سر رازش را برو از آه پرس

تا بگوید جز علی شبهای تار

کس ندارد دیده در دیدار یار

این دل شب از علی دارد خبر

کس نداند رنج ................

آه مظلوم و فغان دردمند

می گسستی رشته ی دل بند بند

شیر دل خواهد رهد از این کمند

بال سیمرغی راهد دل زبند

آه و دردو حسرت و غم بود او

یک دل  مظلوم و درد اندود او

  نازکترازخیال                                                                 89

 

او که بود آن ناله و فریاد کیست

این فغان و این غم و این آه کیست

او بلیغ و او رحیم و او کریم

او امام و مقتدا و او رحیم

ای غدیر خمّ ای اصحاب دین

این چنین گفتا مگر دین مبین

پس تو شاهدباش براحوال من

بعد پیغبر چه شد اطفال من

من امامم این منافق خلق را

همچو خورشیدم زمین شرق را

خانه ای دارم زسنگ وخشت خام

فرش زرینم حصیری رام و رام

زینتش مهر نماز و یا ربم

عطر محرابم حسین و زینبم

جنت الماواست این بیت علی

  نازکترازخیال                                                                90

 

نور حق از خانه اش شد منجلی

خانه ی او خانه ی حور و ملک

خانه ی اوخانه ی شمس و فلک

خانه ی او خوان درویش و گدا

خانه ی او خانه ی صدق و صفا

خانه ی او خانه ی آل عباست

خانه ی او مقتل خیر النساست

کیست آتش زد در خوان کرم

کاش می شد خاک عالم بر سرم

در کدامین رسم و آیین و سنن

هست مرد و زن بجنگد تن به تن

این رسوم و غیرت و مردانگیست

یارب این رسم است یا دیوانگیست

گرگ خون آشام صاحب شرع شد

خود اصول و حق برایشان فرع شد

  نازکترازخیال                                                                91

 

از گلستان غنچه اش صیّاد برد

داد بر دست اجل جلاّد برد

پس چه شد آن روزگار سرخوشی

صبر کردی پیشه در هر ناخوشی

کیست آن دریای صبر و شکیب

آن ملک رو کیست آن دنیا فریب

جای پایش چشم صد حور و ملک

منبع نیروی گردون و فلک

پس چرا در حق خود ساکت نشست

بهر مسند ذره ای غمگین نگشت

تا به سر حد شهادت تاخت او

بهر دلبر جان خود هم باخت او

او که از غم قامتش چون دال شد

جهل آمد شاه بیت المال شد

من کیم مدح علی گویم مگر

ای زبان بس کن فرو بنشین دگر

 

  نازکترازخیال                                                                  92

                 « معراج آفاق »

به طفلی کرده ام معراج آفاق

به خون خویش بستم عهد و میثاق

اگر گویم من از اسرار معراج

نگنجد عالم ار گردد ز اوراق

شده گهواره جنبانم ملائک

به خط سرخ دادم درس اخلاق

بگو در سینه ی تاریخ ماند

بگو ما را به یاد آرند عشاق

بیا ای آنکه بشنیدی تو هل من

بیا ای آنکه از جان کردی انفاق

اگر لطفی نمایی بر حقیرت

به درگاه تو دارد چشم مشتاق

  نازکترازخیال                                                                   93

 

جنون را من به مجنون یاد دادم

مَنَش چون تیشه بر فرهاد دادم

من از عشق بلورین زلیخا

گذشتم حکم در ایجاد دادم

سلیمان در سبا بودم که فرمان

به هر جنبده و هم باد دادم

کلیم سینه ی سینای طورم

که فرعون را به سر فریاد دادم

مسیحا را منم کز چوبه دار

نجات از دست آن جلاّد دادم

خلیل از نار نمرودی سرافراز

گرفتم دست او امداد دادم

به خضر آب حیات جاودانی

منش از کوثر ارشاد دادم

  نازکترازخیال                                                                  94

 

به یعقوب آن دوچشم  از داده

نوید بوی یوسف  راد دادم

ز کرمان تن ایوب آری

دوباره قامتی شمشاد دادم

به طوفان ناخدای نوح بودم

چنین درسی به هر استاد دادم

کنون افتاده می بینی مپندار

اساس عمرم از بنیاد دادم

نبود آدم ولی من نور بودم

چو درّی در صدف مستور بودم

گهی در عرش بودم گاه در فرش

گهی در سیر و گه در سور بودم

گهی در مروه بودم گه صفا را

گهی چون کعبه را مامور بودم

  نازکترازخیال                                                                95

 

گهی کوی منا گه طور سینا

طواف عشق و غرق شور بودم

به نور خویش می دیدم جهان را

به جنگ ظلم و جور و زور بودم

گهی بودم بقیع گاهی نجف را

کنار آن شه منصور بودم

گهی در کعبه گه در شام و یثرب

به دشت نینوا رنجور بودم

 گهی در خانه ی خولی بماندن

به تقدیر خدا مجبور بودم

فدای عشق دلبر کرده ام دل

چرا که تابعِ  دستور بودم

زبان لال« رایت » چون بگوید

کرم بنما که من معذور بودم
                                                        5/10/70

  نازکترازخیال                                                                96

 

  

                  « سنگر نشینان »

صبوحی ساقیا از جام مستی

بیاور ریشه کن کن خود پرستی

بده جامی به سر مستان عاشق

بنه ساغر تو بر دستان  عاشق

دگر من عاشق جام سبویم

کجا ساقی و سقا را بجویم

ز که پرسم ره کوی ِ منا را

زکه جویم ره آن با وفا را

کسی از دوستان اینجا نماده

کسی جز من به غفلت جا نمانده

کجا یابم نشان نینوا را

کجا بینم مگر روی خدا را

برو سجاده ای از خون بگستر

به تکبیر خوش الله اکبر

به دشت خون بیا با دل شنا کن

  نازکترازخیال                                                                   97

 

تو با دلبر دل خود آشنا کن

چه حد این توسن عشقم براندم

 خدایا کاروان رفت و بماندم

حسین این کاروان را راهبر بود

مرا پور حسین امداد گر بود

میان عاشقان چون کور ماندم

چرا هر قدر راندم دور ماندم

 بیا از این دل خونم نظر کن

بیا از چشم مجنونم نظر کن

بیا با دل به دشت خون سفر کن

بزن دل را به شط خون گذر کن ة

نهادم روی در خاک رهش من

نباشد جز حریمش جای ایمن

رفیقان بی خبر رفتند زینجا

من غافل ز یاران مانده ام جا

  نازکترازخیال                                                                  98

 

اگر دستم رسد بر دامن دوست

دوای درد من در دامن اوست

هر آنکس عاشق اهل ولا شد

به راهش طالب جور و بلا شد

بیا بشنو دعای دردمندان

فغان دردمندان چشم گریان

بیا بنگر گذشت و عشق و ایثار

بیا بنگر حریم کوی دلدار

یکی آهسته و آرام می خفت

یکی پیوسته شعر شور می گفت

یکی از درد و هکبوتر ها از این کاشانه رفتند

همه بند قفسها را شکستند

جران ناله می کرد

یکی از هجر یاران می کشد درد

یکی چون شمع بزم از خویش سوزد

  نازکترازخیال                                                                 99

 

یکی در شورش مستی فروزد

یکی در راه دارد دیده گانی

غم دل با خدا گوید  نهانی

کبوتر ها کشیده پر زلانه

دگر خالی شده این آشیانه

شهادت را به نقد جان خریدند

بزور عشق و با ایمان خریدند

شهادت قرعه ی خوش فال عشق است

شهادت مرغ زرین بال عشق است

یکی را روضه ی رضوان بدادی

یکی در شعله ی هجران نهادی

بیا عاشق ببندیم بار و محمل

رویم آهسته تا منزل به منزل

 مرا همسنگر و همدوش بودی

چراغ سنگر خاموش بودی

  نازکترازخیال                                                               100

 

به هر گم کرده ره فانوس بودی

به سوز وناله اش مانوس بودی

پرستار دل مجـــروح بودی

به هر مشتاق بی جان روح بودی

قرار بی قرارانِ حسینی

مدد کاری به یاران حسینی

تو آن ساقی دشت کربلایی

علمدار زمین پر بلایی

کنار نحر علقم اوفتادی

نَبُـد دستت زمین را تکیه دادی

به رویِ سینه مشک ات را کشیدی

به سوی خیمه ی شه می خزیدی

به پیکان خون نمود اشکت اراذل

چرا خالی کند مشکت اراذل

الا ای کوفیان بی مروت

  نازکترازخیال                                                              101

 

زروی شه مسازیدم خجالت

به طفلان حسین تشنه کامم

دهم آبی از این بشکسته جامم

اگر امداد خواه از شه جان

به دادم خواهد آمداز نیستان

به تنگ آید دل ِ تنگش دوباره

نمی دانم چه خواهد کرد چاره

من از شه شرمسارافتادم اینجا

بیا ای شه تو برفریادم اینجا

کنار نحر علقم بی پرم من

به دیدار تو چشان ترم من

بیا یکدم دم آخر ببینم

بیا محتاج دیدارم حسینم

بگو بر تشنگان انتظارم

من ازطفل سه ساله شرم دارم

  نازکترازخیال                                                              102

 

ببر این پرچم و مشکم به خیمه

روان خواهم نمود اشکم به خیمه

بگو زینب نگرید در غم من

نسازد ناله اش را همدم من

بگو  که  کاروان سالار باشد

 به طفلان صِغَر غمخوار باشد

به پیش لشکر عدوان نگرید

ز گریه می شود خندان نگرید

دعائی هدیه ی راهت که رفتی

خوشا رفتی از این ویرانه رستی

فسوسا من بماندم با خیالم

روم آیا به درگاه که نالم

به گویم غم و درد و ملالم

من آن مرغم که تیری خورده بالم

چه سازم این غم بی منتها را

  نازکترازخیال                                                               103

 

ندیــــدم صحن شاه کربلا را

نه «رایت » ذکرجز شرمندگی نیست

بتنهایی عبادت بندگی نیست

 

  نازکترازخیال                                                              104

                        

                  « برتر از ماه »

مرا برتر از مهر و ماهی هنوز

به ملک ادب پادشاهی هنوز

همه سروان چون سیه لشکرند

 تو سر لشکر آن سپاهی هنوز

بِران حکم خویشت به ملک ادب

ادیبان گدا و تو شاهی هنوز

سرت سبز باشد مدام ای شها

چراغی به تاریک راهی هنوز

رضایم به صد جان رضای تو را

رضایی چو صادق پگاهی هنوز

حجابت فکن از مه عارضت

تو که بر دو عالم گواهی هنوز

ببوسم غبار رهت ای صنم

بجـــان و دل ما الهی هنوز

مزن دم تو « رایت » زدلدادگی

تو کز دلبرت رو سیاهی هنوز

                                                                    10/10/74

  نازکترازخیال                                                             105 

                         
 

              « جام مستی »

ساقی بده می زجام مستی

مستی نبود به خود پرستی

افتاده زدن هنر نباشد

گر باهنر بگیر دستی

هر دیده که زائر رخت شد

افتد که یقین به بت پرستی

خواهم که بدانم ای پریوش

از کوی جنانی و که هستی

با آن رخ و آن نگاه مستت

ره بر دل ما چگونه بستی

دوش عکس رخت به جام دیدم

جانا ز چه جام را شکستی

عمری بوصال ، حسرت عهد

خوردم توی ِ بیوفا گسستی

ای مرغ اگر به دام « رایت »

بنشین تو اگر نمی نشستی
                                                       
                                      3/10/74

  نازکترازخیال                                                             106

                       

                      « سبک بال »

یاران همه رفتند و من از قافله ماندم

افتاد میانِ من و دل فاصله ماندم

شادان و خرامان و سبک بال پریدند

با حوصله امّا من بی حوصله ماندم

چیزی نبود مــرز میان من و دلبر

دستم نرسیدو من ازاین مرحله ماندم

مانند کبوتر پی ِ  یک دانه بدامم

صیّـاد! چرا رفتی و من در تله ماندم

« رایت »همه آخر بروند و توچه سازی

گفتا : به خیالش صنما در گله ماندم                                                                                             11/7/75

  نازکترازخیال                                                               107

 

               « سایه ی اجل »      

مرا با عاشقان همسایه کردی

اجل را بر سر من سایه کردی

نمی دانی مگر هم زاد عشقم

مرا با کـــــودکان همپایه کردی

شکستی پایه ی قدرم شکستی؟! 

چه اندازه مــرا بی مایه کردی

گرفتی هستیم در پای سودا

تو عمر من به ره سرمایه کردی

دل  ما را ربـــودی با نگاهی

تو عشق من به ره سرمایه کردی

چه آوردی سرم لب وا نکردم

 ..........................................                                            

                                                            25/7/75

  نازکترازخیال                                                               108

      

                 « آتشی در دل شد »

دلدار برفت و کار ما مشکل شد

پرکن قدحی که آتشی در دل شد

منزل  چو بدور  و  ره دراز افتادست

غافل منشین بماند کو غافل شد

آن زاهد رنــدپوش و سالوس مبین

رندی و می اش نهاد وکی فاضل شد

« رایت » رخِ مه پسند و یا خال سیه

گفتا : که دلم به هریکی مایل شد                                                                                                                10/8/75

  نازکترازخیال                                                               109

 

               « غم مخور »

زان لب ِ لعل برافشان جامی

چون خماری که برآرد کامی

گرخورم جرعه ی جان افزایت

تشنه لب جان ببرم بصیامی

کاسه ی عشق لبالب می کن

غم مخور می گذرد ایّامی

بشکفدلب که شکر باری شد

دلبری رخ قمری خوش نامی

با تو گلهای چمن سرمستند

از سحر مست فتد تا شامی

با لبی قصــــد دلم منمایی

خون کنی دیده و دل آشامی

سالها دیده به در می دارم

تا رسد از لب او پیغامی

پرده ی عشق بیفکن « رایت »

با لب خون شده گلگون جامی                          
                                       9/9/75

  نازکترازخیال                                                                110

 

           « هوای صحبت دیرینه »

هوای صحبت دیرینه کردم

ز باران یاد دارد رویِ زردم

خوشم با خاطرات عهد دیرین

فروکش می کند اینگونه دردم

 

  نازکترازخیال                                                             111      

                      

                   « دستی بگیر »

 ساقی بیاور باده را، دستی بگیر افتاده را

افشان مئی سازم وضو ، گلگون کنم سجاده را

طرحی فکن در کار من ، در رونق بازار من

در جمله ی اغیار من ، عبدش کنم آزاده را

مستی کن پستی کنم ، بر غم زبردستی کنم

تا وا نهد در پیش من ، آن باده ی آماده را

ازخود برون تازم دمی ، سیر چمن سازم همی

بر هم زنم هفت عالمی ، تا یابم آن دلداده را

آبش دهم ، تابش دهم ، نازش کنم ، سازش کنم

بوسم لبش خندان شود ، آن غنچه نگشاده را

« رایت » تو را گفتم بسی ، منّت مدار از هر کسی

ورد زبان کن حلقه ی ، گوش این کلام ساده را                                                                                   14/4/76

  نازکترازخیال                                                                112     

      

             «خاتم سلیمان »

نانوا بده نانی ، زان لواش سلطانی

تاکسیا سوارم کن ، رایگان  ، و مجانی

باغبان بده سیبی ، پر کنم از آن جیبی

برزگر شبی بنما ، دعوتم به مهمانی

ای غنی بنه پولی ، زیر میز مسئولی

کار تو به راه افتد ، ور نه پشت در مانی

دادمن برس گیرد ، بازوان من جانی

 گنده گنده بستانم ، رشوه های پنهانی  

طالم خوش و اقبال ، بختیار افتاد است

کارگر بکن جانی ، هر قَدَر که بتوانی

خواهی ارشود راحت ، مردم ستمدیده

زرگرا بکش نقش ، خاتم سلیمانی

ای تو آگه از دردم ، دورِ تو همی گردم

سعی کن به پیش خلق ، عیب ما بپوشانی

« رایتا » تو گر داری خوف روز رستاخیز

خون خوران چون قارون جان دهد به آسانی
                                                           
                                                              10/7/76                         

  نازکترازخیال                                                                113

 

                  «  الهـــی  »

زبـانم   زحقّت  کــلامی   نگفت

دوگوشم سراپای غیبت شنفت

چو آنان که هر دو بگشتند جفت

دل  غافلم خسته افتاد  و خفت

چه سودی به غافل ز نوم و قوام

که حاصل  زخرمن  ببردند  مفت

                                                                                                     *          *           *  

تهی دستم اکنون ز خیر و یقین

تهی مانده از کس یسار و یمین

نمانده  به جز  تو کسم داد رس

گنه کار شرمنده ام بس همین

ز توفیق و  رحمت  کنارم  مـدار

خطا کرده چون من ندارد جز این
                

  نازکترازخیال                                                               114        

 

الهــی جــوانی هـــدر  کرده ام

به لهو و لعب گر به سر کرده ام

گنه کرده ام خودببخش ای بزرگ

در این داد و بِسْتَدْ ضــرر کرده ام

فســــار خـــرد گر بــــدادم هوی

ندانسته گــــویی هنـــر  کرده ام

     

       *         *         *   

 چو نور بصر شهوت  از من  ربود 

گرفت او ز سر فکرتم هرچه بود

قرار از کفم  برد  و  تاب  از دلم

چه فرمان بداد او اطاعت نمــود

جز از درگهت کــو  پناهــی مرا

دل و جان  رهانم  ز بند و قیـود


نازکترازخیال                                                                115

 

تنم  را بسوزاند  هوی و هوس

مرا طعمه  کرد و دلم در قفس

دو چشمم بستند این  رهزنان

هوی آز و جاه و جمال و جرس

خدایا چنان صُمّ و بُکمَم و عُمی

جُـزَات کس ندارم به  فریاد رس

     

      *            *           *                    

کر وکور و لالم ، ز بُخل و حسد 

و فی  جیدَنی حَبلَةٌ  مِن  مَسَد

 چنان  گرم  اسباب  دنیا  شدم

چو شـدّاد مینو ، سکندر به سد

الهـــی  و اَغْفِــــر  خَـــطایـائِنـــا

بِحـــــقِّ  نَبــــیٍ و  عَلــــیٍ اَسَد

 

نازکترازخیال                                                            116

                                                                                                           « گرمی مهر تو »

گرمی مهر تو از گرمی مهر افزونست

فکر بس حُسن رخت از سرِ ما برونست

هر که در حلقه ی عشق تو گرفتار آمد

یا چو من بی سروپا یاکه چونو مجنونست

آمدی رخ بنمودی و دگر بار شدی

فکر آن هیچ نکردی ، که دل من  چونست

حال باز آی و رهان از غم هجرت ما را

خسته ام خسته ترم ، اشک دوچشمم خونست

مرحبا ! خوب مرا از نظر انداخته ای

بر سرِ کوی تو دل ، منتظر و محزونست

دلبرا ! با تو چه سازم که ندانم چونی

چشم تو با من و لیکن دل تو با دونست

هرچه کردی تو به مکر وبه ریا با « رایت »

می پذیرم همه کارِ ، دلِ  پر افسونست

                                                               19/11/76                 

نازکترازخیال                                                                   116

                                               :: عشــق نهایت  ::  

                       روز مـرا کــرده  سیه زلف سیاهت

                       این دلِ  من  رفته به یغمای نگاهت  

                                قتل مرا بسته کمر جمله  سپاهت

                                  رحمی به دلم کن          

                                  باری  خجـلم  کن

                                                جـانـــم  بفـــــدایت 

                       آشفته شده این دل شیداچوجهانی  

                       بــاز آ چمــن  از جور خــزانی برهانی

                      یکدم گذری کن چو نسیمی به نهانی 

                                 بــر کـوچه  و بـرزن          

                                 بـاز آ  و  به در   زن

                                 دل کــرده  هــوایت

                       نآمـد خبری از  تو  برایم که کجایی؟

                       در وصف تو شعری بسرایم که بیایی

                       درپرده ی غیب ای مه تابان تو چرایی

                                  من بی خـبر از تو          

                                  در هـر سفر  از تو 

                                  پرســم  ز  صبـایت

                       خورشیدی و پهنای سماء راه عبورت

                       غم داری  و قربان  دل و قلب  صبورت

                       آفاق  همه  روشن  بود  از پرتو  نورت

                                   حاشـا  نتـوان  کرد

                                   افشـا  نتـوان  کرد

                                  زین  ســرّ  حکایت

                       فـارغ  نتـوانم  شدن  از فکـر و خیالت

                       درپرده ی دل میکشم آن نقش جمالت

                       ماندم که کجا می رسم آخربه وصالت 

                                  یادت  نه  فرامـشت

                                  هجــرِ تو مرا کشت

                                  ای  عشـق  نهـایت

                      گر من به هـوایِ تو گشـودم پـر و بالی

                      جز فکــرِ  وصالت نکنم  فکــر و خیالی

                      ای یارسفر کرده نپرسی به چه حالی؟ 

                                   دارم گلـه ای چند        

                                   از یـــار  خـردمنــد  

                                   وی  مشفق رایت 

                      با یادِ تو عمـریست کنم ،عُقده گشایی

                      دارم خبـر از  آمــدنت  جمعه   می آیی

                      مرغ ِ دلم  از شوق ِ تو  گردیده  هـوایی

                                   آیــم  به  گـــدایی

                                   شـاهـا  تو  کجایی

                                   لطــفی  به  گدایت

                                  جـــــانم   بفــــدایت

  نظرات ()
اشعار ترکی آذری نویسنده: رایت الله عبادی منامن - ۱۳٩۳/۸/٢٧

قبل از خواندن این شعر لازم می دانم توضیحی محضر خوانندگان و اساتید گرام بدهم توضیح اینکه : درزبان آذری و ترکی ازآنجا که آوا و تلفظ حروف و مخارج حروف غین(غ) و قاف (ق) یکی می باشد. یعنی به یک صورت تلفظ می گردد ، به همین دلیل می شوداین کلمات را درشعر قافیه  قرارداد . ولی درزبان فارسی وعربی تلفظ (غ ) g با دو نقطه بالای حرف و تلفظ (ق) gh ادا می شود.

                         " وطن "

گویول گوشی اوچوب گونوب ، گوزه ل بوداغووه  وطن

خئیر دعاسی ایستیور ، باخور دوداقووه  وطن

گلنلره محبّت ایت ، وفا یئتور گئدنلره

فدا اولوم بوتون گوزه ل ، گلن قوناقووه  وطن

او قدری مهربانیسن ، آنا دئیوبدیلر سنه

گویول گل آلچاق ایله قوی ، دوشوم ایاقووه  وطن

اوشاقووم نه عیبی وار ، منه آجیخلانا آنام

فدا اولوم آجیخلارا ، او قاش قباقووه  وطن

صفالی دامه نون وئرر ، منه امید زندگی 

اولام هایاندا وارهوس ، اوباغچا باغووه  وطن

بیرعمری ایچمیشم سنون ، سویون بولاغدا چشمه ده

قالوبدی کوزه حسرتی ، قوری بولاغووه  وطن

وطن وطندی فرقی یوخ ، محبّت اولسا آز یا چوخ

باخور بو قارنیم آج یا توخ ، یانان چراغووه  وطن

شهیددی کیمسه نین قانی ، سنون یولوندا گرآخا

بو دِین آغیردی من نجه ، چیخیم  قباقووه  وطن

سالوبدی آیریلیق بیزیم ، آرایه  گر اوزاقلیقی 

غلام خانه زادییم ، قوجا ، اوشاقووه  وطن

بو آیریلیقدی ، جبریدی ، فلک بونا رضا اولوب 

ئولومده دوتسا دامنیم ، گللم  سُراغووه  وطن

نئدیم کی چاره قالمیوب ، بو آیریلیقدا سّر وار

یانوب الولانوب گرک ، دؤزم فراقووه  وطن

هاچان بوراخدی دامه نون ، بوغفلت اللریم منیم

اورک دویر بو سینه ده ، گله قوجاقووه  وطن

بوخیرداجا اورکده چوخ ، بویوکدی دردی« رایتین»

بیرآز اگیل گَتور دئیوم ، یاواش گولاغووه  وطن

 

 

             (( قامتی خم فلک ))

قامتی خم فلک بوکوب قامتی می کمان کیمی                          

بیلمیرم ایندی نیلیم دوز یولونو آزان کیمی                          

چکدی اوتا وجودیمی ، باشدان ایاقه شعلی یم                          

جوشه گلوب یانان کؤنول قاینیرام قازان کیمی                            

درده سالوبدی باشیمی ئوزباشیمی حالیم قاتوب                        

یوخ خبریم بو دنیادان ، ناز یوخودا یاتان کیمی                          

زرگره تجربت داشی ، تا مسی لن زری سئچه                      

اولماسا گر عیار اولار یاش قورویا یانان کیمی                          

اولدی گنه گئجه یاری ، خلوته ایسته دیم یاری                            

گل گئدیرم گوروم باری ، عمری باشا چاتان کیمی                      

لحظه به لحظه عمرومون چرخی مینوبدی سورعته                    

گئتدی غروب سمتینه ، آی گئجه لرباتان کیمی   

عمر گئچر جوانلیقین ، قدرینی ساخلاماز بشر

عمرباشا چاتان زامان ، گؤزدوتولاردومان کیمی                        

نظمه چکردیم هر گئجه حُسن جمالون آی تکین                      

وصف ایلیردیم آی یوزون ، تشنه سووا باخان کیمی                      

« رایت » اینانما بو زامان یوخ دانشیخدا اعتبار                      

کیمسه نی کیمسه یخمیوب زمانه ده زامان کیمی

          

          (( قانع اول مور کیمی ))

سالدون ای چرخ نه دن فرصتی نادان الینه
وئردون انصاف سیزین رشته  ی فرمان الینه                        
چکدون هر یئرده آدام سیزلاری دارین باشینا
یاخدون عالمده بتون کیمسه سیزین قان الینه
 
بوریوبسن غمیله ، دردیله دورت بیر طرفین
 
سالمادون درتلی لرین  بس نیه درمان الینه                                      
آلدون امکانین الینن ایلدن زار و غمین
 
قویمادون بیرجه دوشه قدرت و امکان الینه                           
هی وئروب وارلنی میندیرمیسن امکان آتینا
 
دئمه دون بیربئله  واری سالوب هاردان الینه
 
نیـــه  یازدون همیشه  دردی  گرفتار آدینا
 
دوشدی بیر قانلی تیکه ، کینه لی دوران الینه 
 
کیمسنه درد یازوب دردینه درماندا یازوب
 
حیف و افسوس اولا قویمور دوشه انسان الینه     
 
نگران اولما گولوم یاخشی یامان گون گئچجک
 
قانع اول مور کیمین ، باخمـــا سلیمان الینه                    
 
کاش مقدور اولا لقمان کیمی بیر نسخه یازان
 
جانِ  عالملری  رایت  ایده  قوربان  الینه                                                                                                                                                                                                                                                                                .

              :: قافله ی عمر ::                                                                                                                                                                                                                                  غفلـت ایله دیک  قافله ی عمر سووشدو         

دنیا بیزه هر یئرده یاغی  یولچونو قوشدو 

گونلر هاموسی بیر بیرینه  دال چؤیورنده 

دوس قویدی بیزی ئوزگه دن احوالی سوروشدو 

گون هفته نی ، هفته آیی ، آی ایل دالسیجان                

عمری باشا چاتدیرماقا هر لحظه  قووشدو

آخیر  بو  فلک غربته   تبعیدیمی  یازدی

قوی یازسین اگر گؤیلی بو تبعیدیله خوشدو

آلدون هامینین دار و ندارین یولا سالدون 

بیر عمریدیکی اولموشام ایندی سنه  بوشدو  

افسوس او اویاق قالماقیما مغرض الینن 

یوز حیف اولا او طبع روان کی  بئجه  جوشدو

بیچاره بو رایت گئجه نی  صبحه تک اوتدی

یازدی یامادی قیردی داغتدی  گنه  قوشدو  

ئوللم  گئدرم  بیر گون  اولار  قبریمین  اوسته 

افسوس دییرسن کی بو گونلر یئری  بوشدو.          

 

              || منله  دونیا ||                               

قوروب غم چینین آرنیمدا مــوازی

واری  کج  روزگارین  منلـه   بـازی

گرکـدور اوینیام  من هر نه  چالسـا

نئدوم کی کوک ایدوبدی ترسه سازی

دِمه بی جا  فلک له  دوسلـوقوم وار

بو  چرخین  دوسلــوقا  هاردا  نیازی                              

اگر وارسیدی چرخین  دوستا بازی 

ئوزولمزدی طاماح  اوسته  بـوغازی

بشـر عمـر ایلـیر بس نوحیدن چوخ

جـهان  گلـشن  اولار یـار ناز  نـازی

گؤدردیم آخشامی گَلْسین  سـُؤرینن

بـالا  جیــرانی  بـوینــوندا  قـــوتـازی

اولاردیم  همدمی  هر  نو  عروسین

گـَـلَردی رومیدن  چین نن  جــهـازی 

اگـر  سن  تک  اولا  شیخ ِ شـریعت

بوتون برهم  ویرار  شامـی  حجـازی                                          

ســنه  ابلیـس  یازسـئیدی  طـریقت                  

قیـلاردون  ترسـیه  هر گون  نمــازی

اگر یوخلوخلا توخلوق تاپسا هر کس

بگنمز چوخلـوق  ایچره  یوخسـا  آزی

حقـیــقی  عاشـقه  خصلتـدی  رایت

سِـــوَر  یارین ، نجه  محمــود  ایـازی          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      :: شمس ضحی  ::

چوخداندی گوزوم یولدادی ای حور شمایل

گل بلکه اولا دیده او دیدارووَه نایل

گیزلتمه قمر طلعتی غیبت بولوتوندا

هرچند وارون غیبتووه چوخلی دلایل

گَل السیز ایاق سیزلاری ظولم ایلدی پامال

ای قدرت بازوسی ستمکشلره حایل

عطر نفسونن دولانور  چرخی حیاتین

ای میرکرم، شمس ضحی ، بحر فضایل

هرکس بو فراقون ایدور ئوز درکی جه تفسیر

چوخلی یازیلوب شأن و مقامونده رسایل

حاشا چکم ال من بو مبارک اتَگـــــونن

ال چکمز اولان سلطنتون مولکونه قایل

شاها قاپوون توپراقی بو گوزلره سورمه

وئر اذن قاپوندا دورا رایت کیمی سایل                                                                                                                                                                          

                                 « عشق و درد »

عشقبازی کارهرنامرد نیست      

مرد آسایش که مرد درد نیست                      

عشق یعنی : کار مرد و روی زرد

عشق یعنی: جنگ و پیکار و نبرد

عشق باید آتشین و پاک و پاک         

عشق یعنی : کل ارواحی فداک

عشق یعنی : قلب عاشق داشتن           

بهر مُـردن جان لایق داشتن

عشق یعنی : قلب بی غَش داشتن   

عشق یعنی : مهر دلکَش داشتن

عشق یعنی : کندن  دل  ز آرزو          

عشق یعنی : ناله ها را جستجو

عشق یعنی : چون سمندر سوختن 

عشق یعنی : شمع هجر افروختن

عشق یعنی: جلوه های ناب و ناب  

عشق یعنی : مست امّا بی شراب

عشق یا لیلی تر از لیلا شدن               

عشق یا آبی تر از دریا شدن

عشق یامجنون تر ازمجنون شدن   

خون دل خوردن چومی گلگون شدن 

عشق یعنی : لحظه های انتظار        

هدیه  در راه  شرف  دار و ندار  

عشق یعنی : جوهرِ جانِ بشر    

عشق یعنی : شور ، شیدایی ، شرر

عشق یعنی : بالِ پرواز و عروج    

عشق یعنی : هجرت ازخویش وخروج

عشق یعنی : آبِ پاک چشمه سار        

با دلی آیینه وار و بی غبار

عشق یعنی : لاله وار و سرخ فام        

پیش دلبر همچو آن آهوی رام

عشق یعنی : چون شقایق سرخ رنگ   

روبرو کردن جبینی را به سنگ  

آتش اندر خرمن هستی زدن             

نعــره اندر شورش مستی زدن  

عشق یعنی : ارمغان یعنی برات       

عشق یعنی : کربلا ، یعنی فرات

عشق یعنی : بوسه بر شمشیرها      

 سینه بگشــودن برای تیـرها

عشق یعنی : زخم پیکر داشتن    

عشق یعنی : جسم بی سر داشتن

عشق یعنی : دستها باید قلم        

این قلم دستان علم جای علم

عشق یعنی : صبر بر جور عدو         

عشق یعنی : تیر خوردن از گلو

عشق یعنی : سجده برخاک نیاز     

عشق یعنی : آه یعنی سوز وساز

عشق یعنی : ناله های نیمه شب       

عشق یعنی : نام دلبر ذکر لب

عشق یعنی : پای دل پر آبله            

چون علی دریای صبر و حوصله

عشق یعنی : داغ همسر داشتن      

عشق یاصد شور و یکسر داشتن

عشق یعنی : رنج  هجران  داشتن     

شوق بوذر ، شورسلمان داشتن

عشق یعنی :  حفظ ناموس وطن       

مشت محکم بر دهان اهرمن

عشق یعنی : آنکه بی سر می دود         

زیر چرخ تانک دشمن می رود

==============================

درد یعنی : دل به سینه تنگ شد          

درد یعنی : پای رفتن لنگ شد

درد یعنی : ماندم و شد قافله              

  درد یعنی : بین دلبر فاصله

درد یعنی : درس عشقم دیر شد           

حُبِّ دنیایی مرا پا گیر شد

درد یا بازیچه ی شیطان شدن              

درد یا تسلیم او آسان  شدن

درد یعنی : ادعا ، یعنی غرور           

درد یعنی : درس و مشق بی مرور

درد یعنی : خانه خالی سوت و کور     

درد یعنی : کوچه های بی عبور

درد یعنی : دیدن جور و سکوت         

درد یعنی : دل  به سودا  در قنوت

درد یعنی : یأس و نومیدی قنوط           

آدمیّت در سراشیب سقوط

درد یعنی : دست بیعت با ستم        

درد یعنی : بنده ی خواب و شکم

درد یعنی : بی ثمر یا ویلنا                    

 

گفتن مستکبران حمد و ثنا

درد یعنی : حامی اهل غنا                  

درد یعنی : فقر را بی اعتنا

درد یعنی : شد فراموش آیه ها           

بی خبر ازحال هم همسایه ها

درد یعنی : بهر نان در واهمه                

غربت فــرزند پاک فاطمه

درد یعنی : خواب و خاموشی مرد        

درد یعنی : خود فراموشی مرد

درد یعنی : پشت پا بر شرع و دین       

خوش خیالی روی قول آن و این

درد یعنی : بنده ی دیو هوس              

دیــو آزاد و بشــر انــدر قفس

درد یا از خویشتن بیرون شدن          

خون مردم خوردن و قارون شدن

درد یعنی : ناله های بی جواب        

   درد یعنی : هاجری اندر سراب

درد یعنی : تفرقه یعنی نفاق             

درد یعنی : قرنها رنج ِ فراق

درد یعنی : فقر و فحشاء و ربا            

درد یعنی : غیبت باد صبا

                                                   ================================

                * کوی عشق  *

دولاننام کوی عشقونده ، سنون دیوانه دیوانه

حسادت گوزلری گورسه ، یئری وار ئولسه بیگانه

وجودیم اوت دوتوب یانسا ، منیم فخریمدی باک ائتمه

بودور عاشقلرین رسمی ، یانا عشق اوسته پروانه

پرستار ایستمور سنسیز ، منیم بیمار کونلوم یوخ

آخی سن نن اولان یئرده ، نیازیم یوخدی درمانه

خیالیم مرغی کویونده ، سنون جولاندادی دایم

آچور سیمرغ تک بالین ، اولا عشقونده افسانه

سبیل عشقه جان کمدور ، نه چاره آزدی سرمایم

اگر اذن اولسا دلبردن ، بویاننام قرمزی قانه

چیخاردوب یارمنی یاددان ، سوروشمور حالِ زاریمنن

اورک سیغماز سوزوم وادور،  دییم اول ماه پنهانه

اوزاق یول قورخولی ورطه ، ئُوزومده نابلد ملّاح

یئتیش امدادیمه دوشموش ، گمیم دریاده طوفانه

بو قدری آیرلیق اولماز ، امیدیم نا امید اولدی

گئدن گئتدی ، کوچن کوشدی ، اولوب میخانه ویرانه

خماره اَل دوتان یوخدی ، نه ساقی وار نه ده باده 

وئره تئز تئز ایچم جامی ، چکم بیر نعره مستانه

شماتت قلبیمی سیخدی ، منیم یول گوزله مکدن گل

داخی جان قالمیوب منده ، دوزمم رنج هجرانه

شکایت ایتمورم سن نن ، گلایه فرض قیل من نن

بیلورسن قلبیمین سرّین ، بیلورسن عاشقم یانه

او قدر آللاتمیشام کونلو ، اوزوم یوخ بیرده یالوارسام

دئیوردؤز دؤز دئیورسن بس ، نیه گلموراو دُردانه

بو قد بیهوده یالوارما ، کونول انصاف سیز یاره

نه حاجت مصراولان یئرده ، گله یوسف بو کنعانه

دوتوب صیّادیلر راهون ،  ائدوبلر دانه نی دامون

دوتاندا مرغ باهوشی ، توکللر راهینه دانه

پریشان زولفووی گوردوم ، پریشان اولدی زولفون تک

گلوب بیر لحظه اگلش قوی ، ویروم من زولفووه شانه

بوکولدی « رایتین » قدّی کمانه دوندی هجرونده

فدا اول گوزلره جانیم ، اَلونن گلمیشم جانه

اَلونن گلموری آچماق ، دوگون ویرما دوگون اوسته

بوراخ اوز دردیمه یاننام ، حواله وئرمه نادانه

کونول  امیّدیلن خوشدور، جمالون گورمگه بیرده

سن اول لیلای من مجنون ، گزیم کویونده دیوانه

==============================
         

     « اوشاخلیق یوخوسو »

فلکین قدّی بوکولسون ، گَتیروب زاره منی

بیلمورم نیلمیشم  ، ایلیوب آواره منی

قویمیور خلوت ائدم بیرجه یانان کونلوموله

گئجه گوندوز نجه گور ، غرق ائدوب افکاره منی

نازنینلرغمینین دوشگونی یم کیسمه گورور

اوخشادوربیراَریمیش ، جسمیله بیماره منی

نه طبیب ایستیورم  من  نَه دَه درمان گزیرم

گوسترون بیرجه فقط ، یارِ دل آزار منی

منی بیرنازلی باخیش تیری دگوب یاره لیوب

یوخسا اینجیتمزیدی ، بوننان آغیر یاره منی

وئرمه اغیار اَلینه ، قتلیمین اجراسینی سن

ئوز اَلونله یاپوشوب ، قوزاگینان داره منی

تیکانین آغزا دوشوب شهرتی گول همدمیدی

گول یانیندا نه اولار،اوخشاداسوز خاره منی

حسرتم آزجااوشاخلیق یوخوسون بیرده گورم

طفله تای یوخلادا بیلمور، داهی گهواره منی

« رایتم » چوخلی زاماندی یاری حسرت گزیرم

تاپیلا دیل بیلن ای کاش ، یئتیره یاره منی                           

+++++++++++++++++++++++++++++    

                 « کرم اهلی »

ئولدوردی خمارلیق منی ، گزدیرمئی ساقی

قورتار خُمی، قویما قالا بیر، جرعه ده باقی

اویناق ایلیک،عرصه ی میخانه نی بیز مست

تا بلکه قوتوردوک آرادان ، تُخم نفاقی

آذر ائلیوک اهل کرمدور بیزیم ائللر

ساخلالا کرم اهلی ، گوز اوستونده قوناقی

آسوده اولار خاطر آشفتم ئولنجه

اَل وئرسه وصالی اوپم اول باللی دوداقی

هرچند سالوب فاصله زاهد آرامیزدا

لعنت اولا هر کیمسه یاراتدی ، بو فراقی

آللاتماگیلان خلقی یاماقلی جولا زاهد

زهد اولسا یاماق ، من بیلورم فن یاماقی

دعوت ائله خَلقُ اللهی آرامشه صلحه

قویما سونه جهلیله نظامین ، اوت اوجاقی

تزویر ایلمه خلقه بیلورسن اولاجاقدان

هئچ کیسمه امام اولماسا بیلمز ، اولاجاقی

گلزار وطن ، عین حرم حرمتی واردور

دوس گئچمَسَه بیگانه گئچر ، باغلا  یولاقی 

«رایت»دالووی وئراِئله،ائل داغدی دایاخدی

بیگانه یخار تئز او ، کسی یوخدی دایاقی

ppppppppppppppppppppppppppppppp                                                                                                                              

       « قوجالار داغلار  »

بلالی باشمین بلاسی سن سن

یارالی کونلومون شفاسی سن سن

خزانلی آرزیمین صفاسی سن سن

گل اُتور باشووا دولانیم یاریم       1

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

گلوبسن وئر صفا بو پوزگون گله

قمرنی بولبولی گتورسن دیله

قویما سن دردیمی اوزگه لر بیله

قوی سوین سون بوتون ائلیم دیاریم

گل اتور باشووا دولانیم یاریم       2

======================

سن گلمسون عشقیله غم باریشماز

چیچکلر لاله لر آغاشلار آچماز

چایلارون قینیوب بولاغلار داشماز

حسرتیم گویلومده قالار بهاریم       3                                                                                                                                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

سلامیم یئتورون بی وفا یارا

گلسین امتحانا بو ظلمت آرا

حاضرام عشق اوسته چکلیسم دارا

امر ایتسین قورولسون اوجادا داریم   4

+++++++++++++++++++++

نگاریم گئدلی کیم دردیم بیلوب

غملرین یوکونن بئلیم بوکولوب

آیرلیق اوخوننان قلبیم سوکولوب

هر لحظه چوخالوب بار اوسته باریم.   5     

ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء                                                              

آغلارام سالارام گویللره طنین

اورگین داغلارام دوستون دشمنین

یارام وار اورکده چوخ درین درین

نجه اوج ایلمز گویه آه زاریم           6  

ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ

بیلدرچین  اول بیرده قییت چمنه

باش ویر گیلان قوجایا صود امنه

جان باغیشلا بیر باخوشونلا منه

قنات آچوب سنی عرشه آپاریم      7

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

قینیوب جوشارام دریالار دوتماز

عاشقلار سؤگینی حاشا عونوتماز

آشنا غمینی بیگانه اوتماز

یار اولسون هاموزا مهربان تاریم      8

-----------------------------------------

اورگیم دولدوروب سارالان گوللر

آغلیوب آغلادار منی بولبوللر

شانه سیز قالدیلار ساشلی سونبوللر

پوزولوب گور نجه منیم افکاریم         9                     

 ×××××××××××××××××××××

یغیلوب سینمه داغ اوسته داغلار

دانیشسام داغلارا ، قوجا لار داغلار

سؤله سم لالی یه اوتوروب آغلار

بیلمورم دردونــن کیمه یالواریم               10

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

               بیرال دوت نا خدا 

بیوفا مین دوستودان بیر باوفا ایت ساخلاماخ

قیلما یارب بیر بئله نامردلره محتاج اولاخ

دوغراسا مین یول اگر بیگانه لرخوش دور منه

ایچدیگیم دوست اللرینن زهر ایچیمده آغلاماخ

سعی ایله خلقه همیشه بانی خیر اولگینان

یوخسا ابلیس لعین سن خلقه باغلیرسان یولاخ

یاتما غافل تولکولر جرأت تابار شیر اهلینه

قوی وطن ناموسی آسایشده یاتسین قال اویاخ              

غم یمینده دوشموشم اوزگون بیرال دوت ناخدا

گرچه واجبدور غریقه حقه صدقین باغلاماخ

ائل اگر باشی دومانلی قار کولکلی داغ اولا  

دورماسا دال غم گونونده اوغلونا اولمازدایاخ

آلما هرگزسن چورک منت الینن دوستودان

گر آجینان ئولسون اولسون آیلار ایللر سن داماخ

دوز یئیوب دوزلوخ اَزَن نن گوزله مه هرگز وفا

خاطرون آسوده ایسترسن گرک اولماخ ایزاخ

عاشق اول ، عشق اهلی مایلدور همیشه گویلره

یئر یوزو شردور بوتون، شردن گرکدور اَل یوماخ

عاقلین سعی بودور فرجام ِکاری خیر اولا

سنده «رایت» گئچ بو سودادن، بودنیانی بوراخ                             

        12 /1/91                                      

                                          

                «  هارا  قاچیم »

درد الینن بیلمورم ، هارا قاچیم ، هارا یا

دردون اؤلدورموشسه ده ، کیمسه گلمز هارایا

هجرون منی قوجالدوب ، من دوشدوم اعتباردان

سالدون بوینوما زنجیر ، ساتدون منی پارایا

چخدون عناد آتینا ، یالواردیم انمه دون سن

کافر دؤنر باخینجا ، قلبیمده کی یارایا

آغ گونلریم دونوبدی ، زلفون کیمی سیاهه

انصاف اولسون آی یار،رحم ایت گونی قارایا

هی وعده وئردی اما ، تز تز چیخارتدی یادان

گویلونده قالدی حسرت ، بیر یول تلین دارایا

هی گلدی گلدی دوشدی ، عمروم گونی قارالدی

سندن خبر چیخنجا ، یول باغلانار چارایا

اولدوم چوبان سوروتدوم،عمروم داوار دالیجا

اماسنون کی یوخدی، هئچ اوخشارون سارایا

گرشکّون اولسا « رایت »، یوخ امتحانین عیبی

اَمر ایت گیلن  کی  گلسون ، سنگ   محک  آرایا

                                                        6/1/87  

           « معرکه »

قورموشام معرکه ، آچمشام بازار

قازموشام ئوزومه ، ایندی دن مازار

باغلاسوز یارامی ، دایانماز قانی

بو سرّی توپراقا ، علناً یازار

سویله دیم دلبره ، بی وفا یاریم

گئدنده توپراقیم، یادگار آپار

وفالی قانیمنان سوزوب توپراقا

اؤلنجه سنیله ، ادبلی یاشار
                           9/10/82 

 

آغــلارام   آغــلار  کیـــمی        دردیـــم  وار  داغلار  کیمی

سارالمــوشام سولموشـام      یی یه سیز  باغلار  کیمـی             

 

             « رحم سیز »

بو رحم سیز سینمه ، ظلمیلن چکوب داغلار

گورن یانار حالیما ، های و هاینان آغلار

وِئراندی  غربت ائلی ، غربت ائللره گئتمه

وئروبله گور خیالسیز ، باش باشا اوجا داغلار

دایان نگاریم گئتمه ، وفالی یاریم گئتمه

گلشنیم سولارگئتسون، بوزولار بوتون باغلار 

26 /12/83                                   

                 « گوزلرون »   

گوزلدی گوزلرون ، ئوزونده نازان

گول اولوب گول کیمی عمریدن آزان

گورویوب الیمده انتظار گولی

یاز چاغی عمریمی آپاردی خازان

آیرلیق قویمیوب منه یار یولداش

اَللرون قوروسون آیریلیق یازان

باخــورام یوللارا هله یوخ خبر

گوزلریم سوزوری قان قازان قازان

قوتولماز یوللاری منی اؤلدوروب

سوروشوب گَزیرَم بیر قبیر قازان

بیر نفر اولمادی بو گَن دنیادا

گویلومی اویلیوب دردیمی یازان

عشقونده دوشموشم غربت ائللره                                

تانیمـاز  یولــونی  غربتــده  آزان                                    

« رایتم » دوشموشم غم دریاسینا

 

      *  قالوب دعاده الیم   *

سنون کیمی گوزلیم گول یوزه نه سویله مَلی

بتون جهانی ایدوبسن ، بو حُسنو یله دَلی

او حسنوویله یاراشمور سنه اورگ داش اولان

یوزونله آی  یاراشور ، گولیله لطف گَلی

 

 

 

منی بــوراخ ئوزومه ، دردیمیـــله سرگرمم 

گئدورسن ایندی کی گئت ، یار کارون اولسون علی

نقــدری یالــوارورام گئتــمه التفــــــاتون یوخ

ایکی گوزومدن آچوبسان ، قاتلی چشمه لر گئدلی

قالــــوب دعـــاده الیم ، منتـظــر  اجــابتــــووه

چخاردی شوق اتگیمنن ، جوابون اولسا بلی

او یئرده عشق اولا حاکم ، عقیله یئر یوخدی

اگرچه عقل اولا یَل ، یخاردی عشق یلی

ملامت اتمیسوز « رایتی » بو ایشده اگر

دیردیم عالمه حسنون ، اوجا سسیله جَلی

 

             « محتاج ناکس »

قدمون  قویدی منیم یار ، باشیما  تاج  ایلدی

چیخدی افلاکی دولاندی،گویه معراج ایلدی

سَکدی کهلیک کیمی سوزدی گوزل آهویه  مثال

فخر طاووسه ساتوب حسرتی درّاج  ایلدی

تاپدی یول قلبیمه نازیله منیم اولده

توکدی چوخ عشوه ،اَدا قلبیمی تاراج  ایلدی

سورادا دوردی جدا له ، منیله باشلادی جنگ

اود ویروب کونلومه ، آما لیمه حرّاج  ایلدی

وار یوخوم هر نَیی دی اولدی ایاقینده نثار

من ِ مسکینی عجب ، ناکسه محتاج ایلدی

خوش گونه ایلدی حسرت ،منی ظالم بالاسی

عشرتیم آلدی الیمدن غمه آماج ایلدی

دین ودلدن منی سالدی ، دئمه دی عاشقی یم

خرمن عُمرومی بیر لحظه ده  تاراج ایلدی

من اؤزوم غصه لی دریاده اؤزرکن اودارحم ایلمه دی

سالدی دریای ِ غمه ، طعمه ی امواج ایلدی

                                                  20/5/84   

 

         « مهربان نگاریم »

ای وفالی یاریم گل ، مهربان نگاریم گل

گئتموسن اولوب سنسیز ، تیره روزگاریم گل

تک قویوب منی گئتمه ، غربتی وطن ایتمه

راضی اولما قان اولسون ،چشم اشکباریم گل

قالما اوزگه غربتده ، گورمرم یوزون اؤللم

گل ایدوم سنه قربان ، الده هرنه واریم گل

گورنجه پوزوب حالیم،گئتمه گون بیزیم ائلدن

اوج ایدوب فراقونده ، عرشه آه و زاریم گل

چاتسا اَل گوتورمم دای ، دامن  وصالوندن

قویمارام ئوزولسون چوخ ، الدن اختیاریم گل

قانلی قانلی بیرجوت گوز، سن گئدن یولاتیکدوم

ایندیده سنی گوزلَر ، چشم انتظاریم گل

میکده خراب اولموش ، باده لر غمه دولموش

گورنجه سوزور سنسیز ، دیده ی خماریم گل

الده « رایتیم » سنسن ، قدروقیمتیم سن سن

سنسیز اعتباریم یوخ ، ارج و اعتباریم گل 

                                                26/2/82    

        

   بــلایه  من  دوشه   لی           یاریـملا   گوروشه لی                                                                                                                                                                فلـک    منـــی   ویـراندا           کاش اولیدی شل الی    

                                 

                  « پارلاق »

باغرین دیدَرَم غصّه غمین ، خنجریم  اولسا

ویران  اِئدرم  یُوردونو  یار، یاوریم  اولسا

نامرده  قناعت  بِئلی سیندیرمارام  حاشا

گرسن کیمی  عالمده گدا ، پروریم  اولسا

ئوللم ولی باش اَگمی یه جم  ظلم  ایاقیندا

خوشدورمنه اؤلمک که ظُولَم سروریم  اولسا

اولدوز کیمی پارلاق گوزومون دُرّون اَلَردیم

بیر بیر دوشورَردیم تأزه دن  اَللَریم  اولسا

سعی ایلمه ظلمیله جهاندا اولاسان  شاه

آخر یخار آلله سنی گر باوریم اولسا

انسانه  ملکدنده  اوجا قدر  وِئروبله

قدرین بیلوب هرشور و شرینده حریم  اولسا

باش شوقی اَتکده دورارام خدمته حاضر

دلبر ستمین  قویسا  کناره کریم  اولسا

ئولدوررَم  ئوزوم  تک سنیله  خاطرم  اولسا

بی قدریدی  سنسیز  دُولی بیر دفتریم اولسا

« رایتله »گوروش لحظه سی شوق اوسته مینردیم

گر اوچماقا  ترلان کیمی بال و پریم اولسا

                                                  26/3/83

      « طبعمین قازانی»

طبعیمین قازانی ایستیور داشا

باخمیور گوزومنن سوزولن یاشا

ایندی دای دوخساننان یوخدی بیر خبر

گوجونن  ییرمنی  ویرمیشام باشا

سورورم  عمریمی  یئره  ایت  کیمی

بیرالده حُقّا وار بیر الده ماشا

سِوَرَم قلبیدن مین لر انسانین 

هئچ نَیی تاپشورما  بیر قلم قاشا

 معرفت داغلاری اوجادان اوجا

کیم سِوَ بیل گَرَک داغا دیرماشا

عقیل سیز کَلَّه لر داشدان برک اولار

ایسته سه یول آچار  دامجیلار داشا

دنیانین چهره سین گورمیشم پوزگون

اعتبار ایلمور قارداش قارداشا

گوگلووه یاتماسا شعریم عفّو ایله

گر پسند ایلسون دِه « رایت » یاشا                                                                                14/2/80       

       «  شمع و پروانه »

پروانه شمین آغلاماقیندان گئجه یاتماز

هئچ عاشق اولان غصه لی دلدارینی آتماز

هر کیمسه زلیخا اولا یوسف هوسینده

بازاره چکوب یوسفینی دِرهَمَه ساتماز

هر کیمسه باشین سالسا اشاقه اوجا باشدی

باشگویده دوتوب گوزگویه تیکمک باش اوجاتماز

نامرداولان انساندا وفانی بئجه گزمه

مرداولسا کی خون جگری گوز یاشا قاتماز

من ناله ائدر کن گئجه نی صبح آچلین جا

ظالم بوخیال اوسته دی هئچ بیریئره چاتماز

ایکاش اولیدیم قوجاقیندا باشی لاله

اولسم ده بیلردیم که شهیدین قانی باتماز

عاشق همیشه نقشه چکر بزم وصاله

لیلی کیمی مجنونون آهین عرشه اوجاتماز

گول بیتسه  هراندازه چیچک لنسه طبیعت

عالم گوزه لَه دولسا  بیری حُسنووه چاتماز

فخر اتمه او شهلا گوزه آغ یوزده کی خاله

فکر ایلمه خالق سنه همپایه یاراتماز

سعی ایله بادا وِئرمَه گران  عمروی « رایت»

غفلتده یاتان کیمسه نی طوفاندا  اویاتما                                       

                                               7/1/75 

 

بو  عالمیـن   گوزه لی      خمار گوزون سوزه لی                              

کونلـوم   دؤنوب  ویرانا      وئران هاچان  دوزه لی                                      

                            *      *      *

    « لعل دوداقین مئی » 

لعل دوداقون مینین مستیم

برده به یغما لب تو هستیم

عشوه نه لازمدی ساتورسان منه

بسدی چوخ اینجیتمه منی خستیم

چوخدی بو زولفون دلی دیوانه سی

من دلی دیوانیه سر دستیم

باخما جبینیمده کی چین اگلشوب

سرو روان بودم و بشکستیم

باغلاما زنجیره بو دیوانه نی

من که سنون عشقووه پابستیم

گوزلیورم یاشلی گوزیله یولون

گوزلری یولدا گولاغی سستیم

سانماکی « رایت » قوجالوب سرد اولوب

داغ غمونن هله ده ایستیم

                             15 /9/83                                            

 

      « زولفون دلیسی »

گورست بیرین عشقونده دلی اولمیا لیلی

گر اولماسا قلبی دولی من تکدی گلیلی

زولفون نقدر وارسادا دیوانه سیم من

زولفون دلیسی زولفیله زنجیر اولا نیلی

رنجورگوزوم یولدادی اولدوز سایاراق گل

لطف ایله قدم رنجه بویور یوخلا بو خیلی

هجرونده گوزه باغلامشام سیل سرشکی

دنیانی خراب ایلیر آچسام یوزه سیلی

دنیانی یخاردیم اگر اذنین وئره دلبر

ایندی بله بیر ورطه ده بیلمم ندی میلی

لایلای ده منه بیرجه یاتوم قوللارون اوسته

 «رایت»کیمی چولدن چوله سالنا بو طفیلی

                                                                      83/11/14                         
                                                                     

        « بوراخ منی اوزومه »

خیالیمین  گویونه ، جمالون  آی پارادی

سنیله دوزخ  اولسا ، سوروشمارام  هارادی

دئدیم گوزوندی  اولدوز ، ساچوندی  شام یلدا

بو سوزی من  دییَرکَن ، قارا  ساچین دارادی

جمال مولکی  اولسا ، سن اورادا ملک سن

تنها  منیم  عشقیم سن ، گیزلَتمَم آشکارادی

بوقدری ناز قیلما ،  خار ایچره وار  وقارون

گولون کی  لطفی  وارسا، اَتگینده  خارادی

سوروشمسان حالیمدان  ،  تلون تایی   قاریشوب

بَگَن  مَه سَن  گونومی ، تِلون  کیمی قارادی

بوراخ منی  اؤزومه  ، قوی غم منی اؤلدورسون

اَلون گوتور  سینمدن ، اورک دولی  یارادی

اؤلدور  بو زاری قوتار« رایتده » دای دؤزوم یوخ

سنسیز یارام ساغالماز  ، قلبیم  پارا پارادی

                                              25/12/83   

                  « سنسیز »

« سنسیز ای شوخ منیم خوشگذرانیم یوخدی »

« سن کی یوخسان ایله بیل جسمیده جانیم یوخدی »

آند اولا جانووه که چوخدا عزیر دور منیچون

ذرّه جن  بیل سنه عشقیمده یالانیم یوخدی

سن گئدنن قفسیم ، باغلی قالوبدور قاپوسی

آب و دانم قوتاروب ، کیمسه آچانیم یوخدی

ظلم الی فرقتیلن ، عشقیمی پامال ایلیوب

کُمگیم یوخدی فلکدن ، داد آلانیم یوخدی

سن کی یوخسان ایله بیل دنیا کوسوبدور مندن

سن گئدنن  بری  بو ائلده  قالانیم  یوخدی

بو وفاسیزلارا  باخما سنه تای یار اولماز

سنسیز هئچ کیمسیه عالمده گمانیم یوخدی

منی عشقونده  ، دلی  ایلسه دونمم سندن

چوللره دوشمگه دای تاب و توانیم یوخدی

آهیمین شعله لری باش اوزادوب تا گویه جن

گورنیم چوخدی بو حالتده یانانیم یوخدی 

گئتموسن « رایتی » یاددان چخادوب چرخ فلک

بو غریب اؤلکه ده بیر یاده سالانیم یوخدی

سن دئدون کیمسه منه یوخدی رقیب  عشقونده

نجه اغیاریله گوردومسه  ، اینانیم یوخدی

باغلیوبسان دلیمی ، عشقون اولوب پا گیریم

دئمه گه درد دلیم  ، نطق و بیانیم یوخدی                                                  

                                       85/5/27                       

 

           «آنانین بیمه سی »

من آنا مین گویده آچیخ ، اللرینه بیمی یم

نیمه ی جانیمدی آنام ، منده اونون نمی یم

شیره ی جانلان گئجه گوندوزبئجریبدور منی

منده کی بو قلب روفینده یانان هیمی یم

یم کیمی جوشگون لودی،توفانداتلاطمده دی

تا که منی گورمیه بیر لحظه ، سراسیمی یم

گول اورگی،نازاتگی،خیمیه ی عشقیمدی من

ساکن وابسته ی ، دلبسته ی بو خیمی یم

رسمیدی عالمده کی گنج اوسته  امین پاسبان

عمر خزائن ، آنا گنج ، منده زرو سیمی یم

شام وسحر وارگوزی اوستومده نگهبان کیمی

گوزلِیوری تا کی بیر آن غم  لباسین گِئی مییم

تاب ائلمز گوزلی یرآفت گونی باغبان گولون

غم  یِمَرَََم « رایت » هله ساغدی آنام بیمی یم

                      

            « غریب اولکه »

گل گئتمه منه رحم ایله ای گول بیزیم ائلدن

سن گئتسون اگر گئتمیجک  عشق گویولدن

ای اهل صفا گئتمه صفای گولی پوزما

پروانه گرک پر چالا کامین آلا گولدن

 هر لحظه یولون دوشسه بو ائلدن منی یوخلا

قویما بو غریب اؤلکه ده غربت سالا دیلدن

سایون باشیما ساللماقیلان عزتیم آرتار

یوخسا نه گلر دوره سی خلوت بو خجلدن

سن سن دیزیمین تابی بئلیم طاقتی گئتمه

گل شاخه سی دورمازبوداغ اوسته سینا بئلدن

گلمیشدی قوناق بوائله «رایت » اوزاق ائلدن

صید اولدی قاشون تیرینه  دای  اوچمادی گؤلدن  

                                                     10/2/85                                                                                                                                                                                                                                                                       «  مین چهره »

تاراجه گئدن کونلومی اللردن آلان یوخ

یاددان چیخیلان خاطریمی یاده سالان یوخ

دنیادن أَوتور قارداشووا ایتمه خیانت

 جان ایسته صداقتله وئروم ، اما یالان یوخ

دنیا کیمی دوغسا بوغوب آخر اوز الیله

بو فانی ِ مین چهره ده هئچ کیمسه قالان یوخ

بس ساتماگیلان عزت نفسون زره قارداش

بازار یقین ایچره فرومایه آلان یوخ

دارا دگولم  زاره گتیرسون منی مسکین

مسکینم اوزومده درِ مسکینی چالان یوخ

آسوده دی گویلوم خطرِ سود و زیاننان

من سوز سحرله گویه شهپر آچوب اوچدوم

فجرین گولی تک گلشن حقده ، آچیلان یوخ

روح علویم قالب جسمیمده سیخیشمور

«رایت»کیمی حقده باشی عرشه اوجالان یوخ

سن شمع کیمی یغموشیدون اولکه نی باشه

سن گئتدون  هامی کوشدی  بیزیم ائلده  قالان یوخ     

                                                        5/9/86

              « آهیم اوخی »

قورخوم بودی نالم سسی افلاکه اوجالسون

آهیم شرری شعله چکوب یئر گویی آلسون

قورخوم بودی ظولم آتشینی یاندیرا دلبر

یانسون دل عاشق نجه خاکستری قالسون

قورخوم بودی آهین چکه مظلوم اولان عاشق

آهیله سماواتی بتون لرزیه سالسون

قورخوم بودی عاشق اله سون شیون و ناله

سوز شررینن دل دیوانه قوجالسون

قورخوم بودی هنگام خزان اولمیا امّا

سولسون نیه گول یوزلیلرون رنگی سارالسون

آهیم اوخی تأثیر ایدر آخر دل سنگه

«رایت» منی دیندیرمه که قوی نالم اوجالسون

                                                    19/7/74

 

                « قافله سالار »

ای گوزلریم قان آغلا سن ، الدن بو جاناندور گئدن

ای یار ئوزون گل گورگیلن ، گوزدن آخان قاناندور گئدن

بو غنچه لر دردین چکن ، گلبرگ خنداندور گئدور

داغی حسین تک قلبیده ، میر جماراندور گئدن

اول شادمان منصوریمیز، اول رهبر مسروریمیز

اول آفتاب و نوریمیز ، خورشید تاباندور گئدن

ساقی گئدور میخانه دن ، غم قینیور پیمانه دن

روح وروانیم جانیدن ، باخ باخ که بو جاندورگئدن

بیزدن سفر ایتدی ملک ، قلبیم اولوب دیوانه تک

قان آغلیاخ بیزلر گرک ، اول شه سلیماندور گئدن

« رایت » اگر ایستور گئده ، بو قافله سالارلن

بو قافله سالاریمیــز  اول  پور عمـــــــراندور گئدن

                                                           25/7/74

          « کمند  زولـف »

بو کمند زولفون آخر، منی چکدی داره دلبر

بو یارالی سینم اوسته ، گنه ویردی یاره دلبر

سنیلن ردیف اولاندا ، هله قافییم یوخیدی

نه توکّل ایلمیشدیم ، نه ده استخاره دلبر

اورگیمی فرش راهون  ، ایلدیم صداقتیله

قدمون قُوی از چکینمه ، دوزرم فشاره دلبر

اورگیمی تارِزولفون ، نجه سیخدی بی مروّت

خبرون یوخ ایلیوبسن ، اونی پاره پاره دلبر

منی تیر هر نگاهون ، ایلیوبدی دین و دیلدن

اگر امتحان ایدورسن ، ایله بس اشاره دلبر

دَلی گویلومی قوجاتدون،اوکی هئچ نه بیلمزیدی

بوقدر جفانی ظولمی ، کیم ایدردی یاره دلبر

منی صید ایدن زماندان، اورگیم سینوبدی سن نن

او زمانکی چیخمشیدون ، چمنه شکاره دلبر

نه توجّه التماسه ، نه آخان سرشکه باخدی

نه بیلور قوی ایلسون بس ، دلِِ بیقراره دلبر

اولاجاق مؤثر آخر ، دلِ سنگه سوز آهیم

دوشه جک بلایه باشی ، چَکَجَک شراره دلبر

اوزاَلونله دامه سالدون ، ئوزووی منی قوجاتدون

نیه رحم قیلمادون بس ، منِ سوگواره دلبر

آپاروبدی چرخ گردون ،  اوقدرگدانی شاهی

داخی  اعتباریم  اولماز ، بئله روزگاره دلبر

نه اوتاب وطاقتیم وار،چکه دردی هجری«رایت»

نه ایشیق گوزومده قالمیش،دُؤزَم انتظاره دلبر

                                                27/11/74

           «  غم چکمه »

دِئدیم ای گول نقدر اولسادا خارون خوشسان

یاپوشوب دامنووه خار اولا یارون خوشسان

چوخدا افسرده نشان وئرمه اوزون غم چکمه

اوزُوی خوارایلمه،چوخدی وقارون خوشسان

نه اولا دامنووه یاغدیراسان شبنمِ عشق

گوره سن  اولماسا بوگرد وغبارون خوشسان                                   

من تمنّـا ایدورم  ســاقی ایدور منع دیور                                          

سوزه اولدوزکیمی اول چشم خمارون خوشسان

هامی گولدن ده آغیر سن گولی جانانه آلار

«رایته» همدم اولوب اولماساعارون خوشسان
                                                      30/2/75


     «بی سر و سامان اولاجام »

دئمیشم یاره گئدوب بیرگئجه مهمان اولاجام

شوقیله جان آپاروب شوقیله قربان اولاجام

سوسه قربانی قبول ایلسه فخریم بسدور

جانِ نا لایقیـلن همدم جانان اولاجام

من ترسایه دئسون کلمه ی تطهیری دییم

بوراخوب دیر و کلیسانی مسلمان اولاجام

چون ازل مهره ی مهریم اوتوزوب مات اولدوم

ایندی هر امر ایلسون تابع فرمان اولاجام

وای او هنگامه کی یوز دوندره دلبر مندن

سینه می چاک ایلیوب دیده سی گریان اولاجام

چون بوجانی یوغوروب غمله قوروب ایسته مورم

باشیمی عرشه دایاندیرسادا  ویران اولاجام

منی درک ایت قویاجام چوللره مجنون کیمی باش

فکرجان باشدان آتوب بی سروسامان اولاجام

«رایتین»گول یوزووی گورمگه حسرت گوزی وار

جوشاجام دریاکیمی موجیله طــوفان اولاجام     

آچاجام سیل سرشکیم ، یوزه دریــا قوراجام                    

آتشِ عشقه یانان لبـــلره باران اولاجام                                                                                      10/9/75

             «هجران اوخی »

هجران اوخی یاردی اورگیم باشینی سنسیز

توکدوم یوزه گوزدن گؤزومون یاشینی سنسیز

آرزیم گولونی خار جفا ایله دگیشدی

ویردیم اورگیم باشینه غم داشینی سنسیز

ایوان خیالیم اگه توز توپراقا دولسا

قویمام سیله گول ساخلیا فراشینی سنسیز

عشقیله محبت ایکی قارداشدی دوغولما

گَل قویما محبّت آتا قارداشینی سنسیز

خالق که ازل حوری غلمان یاراداندا

قویسیدی گوزون چکمزیدی قاشینی سنسیز

کیم دیل یاراسی ویرسادا ویرسون ولی سن یوخ

آللام جانا غیرین هامی پرخاشینی سنسیز

گَل بیرجه گوره صورتووی خسته دی « رایت »

قویما ایلیه قان گوزونون یاشینی سنسیز

                                              12/2/76

              «اشاره »

من گلمیشم اظهار ایلیم دردیمی یاره

یا  اولدوره بیر دفعه و یا ایلیه چاره

نادان الینه قلبیمی سالدیم ددیم آنلار

بو قان  اورگین یوخدی نیازی اولا چاره

یالواردیم ازل تنگه دوشن قلبیمی بوشلا

چوخ ملتمس اولدوم ایلدیم چوخلی اشاره

اما اورگی داش گولاغی پنبه لی بت تک

نه ناله مه باخدی نه ده بو حالتی زاره

افسوس اگر عمریمی سنله شریک اولدوم

هئچ گورمه میشیدیم ویرا یار یارینه یاره

یوخسا هاسی مذهبده یازوبلا بو قراری

عاشق گرک عشق اوسته چکیلسون بئله داره

یا هانکسی مسلکده قویوبلا بئله رسمی

مظلوم گرک تاب ایلسون زجر و فشاره

پروانیه باخما یارانوب شعله ده یانسون

بی تاب اورگیم تاب ایلمز سوز و شراره

« رایت »آتاسان یکسره ، جان فکرینی باشدان

نه عهده وفا ایلیه سن  بس نه قراره
                                           19/3/76     

 

            « اوت ویر منه »

سال منی قانلی چایلارا قوی آپارا سئللر منی 

سارای کیمی گلر آخیر ، گزر تاپار ائللر منی

اوت ویرمنه،یاندیرمنی،آی سوگولوم خاکسترایت

اوجوندا دوت سَپ گویلره،وئرآپارا یئللر منی

یازآدیمیوئربولبوله،قویاوخوسونگولدنگوله                                          

دوشسون آدیم دیلدن دیله ، ازبراولادیللر منی

یوخ الده هئچ غمدن چارا ، قلبیم اولوب پارا پارا

بودردیمی یازدیم یارا، غم دفتری دِئللر منی

قالسام اگرسعی ایلرم،ئولسم اگرقاز قبریمی

گول ریشه سینده دفن ایله، ایی لندیرَرگوللرمنی

آچدون یوزه توکدون تِلی،قاچدون بوراخدون بوائلی

دیل باغلاموشدوم تئللره ، چکدی دارا تئللرمنی

«رایت»کیمی یوخ بیرکسیم،دادایلورم چیخمور سسیم

سونبول گورنده آغلارام  یاندیردی سونبوللر منی 
                                                                                                                                       10/6/77

                                 

                « آچوب زولفون یئله وئرمه »

آچوب  زولفون  یئله    وئرمه    ئوزون  ساخلا   گوله   وئرمه

منه  تئز تئز گلوب  باش  ویر      عزیــزیم   فاصــله     وئرمه

گــوزتلـه   برف  و  باراننان        گران  عمـرون   یئله   وئرم  

منی  سال   بنده  در بنده       ولی قانلی   سئـله   وئرمه

منی  آســـایشه  خــاطر         ساتوب هر  مشکله  وئرمه

ئوزون   اولدور  منی   قورتار      سن   آلله قــاتله     وئرمه  

بو ائلدن  قاچمـوشام  بیرده     منی  سن  بو  ائلـه   وئرمه

ئوزون   ویر  موجا  ،  دریـایه      قـرانلوق   سـاحله    وئرمه

ئـولـوب  جـورا  رضا  اولـما        فســارون   جاهـله    وئرمه

یـالان  دنیــاده  اول ســاده       ولـی  دل  باطلــه    وئر مه

بیلن یوخ دردیمی « رایت »      دئسم دیلدن دیله    وئرمه 

 

       « فلکین دوسلوغو »

ای کاش کی  دوتمیدوم  اولدن  بو  سراغی

تا باغلیا هر یئرده منه یولی ، یولاغی

ظالم نجه هر یئرده گوروب تک منی ویردی

چکدی سینمون اوستونه هر یئرده بو داغی

نیلوم که پوزوب گلشنمی گللر آپاردی

غارت ایلیوب عمری ، امیّدیمی یاغی

گول آچمادی آرزیم گولی سولدی بوداغ اوسته

نه بو منه گول ساخلادی نه باغچانی باغی 

سیندیردی گولون ساخه سینی چوخ غضبیلن

گویدی یوخودا غنچه نی ، وحشتده بوداغی

گَلدی بیرینه اولدی قوناق چکدیله نازین

یورگون جانی دینجلدی یئیدی بال کره یاغی

آلدی اله باشدان گینه ده عادت شومین

یاندیردی ستم آتشی سوندوردی چراغی

« رایت » نقدر ایتدی فغان ، ایلدی ناله

یوخدور ایله بیل کی اشیده ناله گولاغی

دوتماز فلکین دوسلوغو « رایت » بشریلن

کس اوزگه دن  امیّدوی تیک حقّه دایاغی

                                             5/11/79                                                                                                                 

    « بیر دوستوم وارید ی »

بیر دوستوم واریدی گئتمیشدی حاجا

بورنون دلیگی آممارا باجا

ایله بیل ماشینی مینوب اشگه

میننده ماشینا چخاردی تاجا

کشاب اؤلکه سینده اولموشام یاناش

یوردونون گوردونا مشدی سراجا

اوشاقلوق شیطانلوق مزه لی گونوم

دیرماشا دیرماشا چیخدیم آغاجا

کسردیم دوره سین تندیرین نَنَََََم

سوتلی بوغداسینی توکنده ساجا

یغاردی باشینا جوجه سین تووخ

دیردی اوللارا دادلی تاپپاجا

سووخدان  شاخدادان ، بوراننان  قاردان

گوزلی یه گئتمسون پاییز تاراجا

نه واری توخلارون آجدان خبری

سوموگی قَمیرَر آتاسان آجا

عجایب غرایب دوس واریم منیم

بیرسی بیرینن چیخوب قاراجا

دَی مزله هئچ بیره بیریده هئچه

بیرسی آلچاخدی بیریسی اوجا

بیریسی اَیریدی بیریسی یِدّی

بیریسی فتنه دی گیرده بالاجا.                   

 

       « یوخ بوندا یوخ انصاف »

اولمزدیم اگر گورسیدیم شاخ ....بیرده

باش تاجی اولا لعلیدن امّا ئُوزی گیرده

زهری یاریلار گر دوشه تنگه قالا گیرده

باخدوقجا چکر حسرت اونا تازه پنیرده

========================1

روشندی بو مطلب هامویا بلکه دگور لاف

باخدوقجا چکوربنده ، سالور دامه بی انصاف

سانکی بیر اسیردی غم الیندن اولوب الاّف

آیا نجه قدرت اولی قول باغلی اسیرده

=============================2

حیراندی اونون وصفینه مین آهو باخیشلار

عاقل ساتار عقیلین اونا دونیانی باغیشلار

قمری چمنی بوشلار اونون وصفینه باشلار

گلمز بئله بیر آی پاراسی وصفی سطیرده

=============================3

قاشلار دایانوب باش باشا شمشیرکیمی قان سیز

سربازکیمی کیپریک دوزوب اوخ آتماقا سان سیز

عالم یخلوبدور  ایاقی آلتینا جان سیز

یوخ بوندا یوخ انصاف اگر اولسادمیرده 

=============================4                                                          

مژگان ده دیگون تیردی یاغور هر باخشینان

عاشق قانیدی سوزله نیری تیغ  قاشینان

جان قورتارا بیلمز اگه تیر یاغسا  داشینان

هئچ گورمه میشم زوربئله شمشیریده تیرده                                

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee   

گوزسویله دیگون چشمه ی جنات اونا چاتماز

بیردفعه باخان گوزلره گوندوز گئجه یاتماز

بیر آیدی چیخوب عرشی منوّر ایده باتماز

کیمدور بئله خصلتده بئله یولدا مسیرده

============================5                                              

بیر تیر باخیشلان یئره صیدین ایله یخدی

عاقللرین عارفلرین عرشه آهی چیخدی

گوردی لب حسرت ایکی دندانیده سیخدی

اَحسن دِه دی اولماز بئله یوز گونده بدیرده

============================6                                            

پاییز خزانی ایلیر  فصل بهاران

صف لر قاباغیندا  یئری یر آینه داران

گر امر ایلسه یاغسا یاغار لطفلی باران

هر شاخه وئرربارگول آچار تشنه کویرده

=============================7                                               

نه لطفی اولار گوگده اگر اولماسا اولدوز 

نه لطفی اولار سینه اولا اولمیا هئچ سوز

اولماز لذتی شور غذانین یا اولا دسسوز

اول لذتی کی واردی تازه ایشلی فتیرده   

=============================8                                               

باخ باخ یئریشنن دویا بیلمز باخا جیران

جیرانکی هله سهلدی عالم اونا حیران

عاقل اِوینی وئردی بادا ایلدی ویران

هئچ مَهوَش اولاممز  بو وجاهتده نظیرده                  

============================9                                                               

سرواگدی باشین اوپسین ایاقین ئوزی قویمور

حورایسته دی باخسون یوزَه دویسون ولی دویمورة

راهب  بوراخــوب دیری گلوب بزمیده اوینور

بــو  منظـــــریه شاه  اوتــوزدوردو  وزیــرده       

============================10                                            

لالدی هاموسی آغز آچالار  وصفینه دیللر

چوخ گورمه لی دورسیره چیخان وقته بودلبر

وئرمزلرای ین خوش نفسین هئچ بیری گوللر

اولماز گَله جنتده ده هئچ  گول بو عطیرده

=========================11

حاشاکی خیال ایلیه تصویری مجسم

مانی دیریلوب گلسه ایدنمز اونی مُنظَم

راحت وئررم جان اونی بیردفعه ده گورسم

بیلمم نه لذت وار بو خیالات و شکیرده

==========================12                                             

رحم اولمازاگربیربئله شحص اولسادا حاکیم

مین جانیم اگر اولسادا وئررم ندی باکیم

اولدور منی قهریله ولی سپ گویه خاکیم

مین یاره ده  تأثیر ایلمز دگسه ده شیرده

=========================13                                               

کینیله منی ترک ایلمه یوخ دارا ویرما

عیب اتمه منه گولمه گیلن چوخ یارا ویرما

غمزیله  منی  زار ایلمه اوخ  زارا  ویر ما

قوی چکسون علاوه غم هر اندازه چکیرده

============================14                                                

بو جلوه کی وار سنده هامی خلق بیندیر                                        

چک اولسا تماشایه گونی بیر یئره اندیر                                           

قوی باشینه تئز تئز اَلووی آییده دیندیر                                             

عقل اولماسافکراولماسا گوز یوخدی بصیرده

===========================15                                              

افسوس و صد افسوس اولا  مین حیف                                           

مه صورتی تصویره چکم خلق آپارا کیف                                          

اوقاش گوزه چوخلی یاراشار دیلده اولاسیف                                  

یوخسا واریمش حکمت ایله واخلی  صبیرده        

===========================16                                                  

« رایتدی » سنی  تا بورایا گتدی یئتیردی                                        

چاتمازدی الی وصلووه بیهوده گتیردی                                             

دوشدی باشیناشورون ئوزوشورین  ایتیردی                                      

بوقدرت هاسی منشی ده وار هانسی دبیرده

===========================17                                            

شرم  ایچره دی  مهتاب  اونا  هاله دیـیَللر

عاشق قانیدی گولده اولان لاله دیـیَللر

گیزلین سُؤزه کی داغلار اورک ناله دیـیللر

شرح ایلیه بیلمز بو سوزو گلسه سفیرده

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

                             «غریب اؤلکه »

یار منـی قویدی  غربتـه  گئتدی  

آشدی داغلاری  دیده دن ئوتدی

چوخلی مکتوبلار یاره گوندردیم

داش  اولان قلبی  بیلمدی  دردیم 

آیریلیق  تیری دوتدی  قلبیمدن

گلشنیم  یانـدی   آتش  کینــدن

چوخ سیخوب قلبیم  بو غریب   اؤلکه

گوزلـریم   یولـدا  یار  گلـه   بلکه 

یار گلن  یولا   تیکمیشم  گوزوم

قوربانیم  یوخدی  قوربانام  ئوزوم

ایسته رم گلسون یار گوله گوله

یار گرک  یارین   قـدرینی  بوله
                                                                                                                                                    16/5/84  

 

 

                  :وفاسیز یاره یالوارما:

بو قد بیهوده آی کونلوم وفاسیز یاره یالوارما

جفاسین چک ستمکارین ، بو استمکاره یالوارما

کسوب منّت اَلین دیبدن ، ئُوپون منصور ئُوپن ایپدن

ئُوزون سال حلقه ی داری ، چکیلسون داره یالوارما

اگر چارون کسیلمیشسه ، گرکدور چاره یالوارماق

فقط درد اهلینه یالوار ، ئوزونن زاره یالوارما

گُلون گلشنده جوریله ، خزانلی صرصره گئتسه

جفای چرخه دوز سینما ، اگیلمه ، خاره یالوارما

دوشوبسن عرصه ده یالقوز ، اومیدون کسمه خالقدن

سنی اصلان یئسه خوشدور ، ولی کفتاره یالوارما
                                                           
                                                     26/10/89                          

                (( حسرت گونلری ))

 ای کاش ئولیدون سنی ای کاش

ای کاش اولیدون سنی کول باش

ای کاش دوغولمیدون آنوننان 

ای کاش دوغیدی یئرووه داش

ای کاش سنونله بئله عفریته زاماندا

اولمیدی محبّت کیمی قارداش سنه قارداش

بیر عمر شرافت یغان انسانلاری یخدون

حق یخماسا گردون یخار اوباش

دیغدان اوره گیم داغلاموسان سن

فکرایلمیسن کی وئره جکله سنه پاداش

 

خوش گونلره حسرت قالاسان آرزون اورکده 

آخسین یوزوه هرگئجه گوندوز بالا قان یاش

یانسین اوره گون قلبیمی یاندیردی خیانت

پاداش خیانتده  خیانتدی نه پاداش

مردانه ئولن انسانا آغلالا نه خائن 

حقوندی اگر دنیا سنه ایلسه پرخاش

عمروم گولی گلشنده اگر غنچه ده سولسا

خوشدور بو ستمنن ائلسم دنیادا آز یاش

ئولسون نه سنون قبرون اوسته گَلَرَم من

ئولسم نه گلوب نعشیمین اوسته نه ده آغلاش

بیر حلقه دمیر اولسا اگر ارزشه مینمز 

عالم یغشوب چکسه زمّردّن اونا قاش   
                                                                                                                                                          11/10/89   

 دوستان عزیز و خوانندگان محترم اگرکوتاهی و قصوری درحروفچینی صورت گرفته و بعضاً غلط تایپی وجود داردبه بزرگواری خودتان ببخشید.و به بنده ازطریق نظرات یا ایمیل ویابا شماره همراه 09111489580 اطلاع دهید.آرزوی سرافرازیتان رادارم تااینجا توانسته ام اشعارترکی آذری را اصلاح و تایپ نمایم که ازمنظر نظرتان خواهیم گذراند . و از نظرات و پیشنهادات سازنده خود مارا محروم نسازید. کلیه اشعار فارسی را در صفحه  2 دوم بخوانید .

                                                       کوچک شما بزرگواران رایت اله عبادی منامن

  نظرات ()
منامن نویسنده: رایت الله عبادی منامن - ۱۳٩۳/٤/۳۱

اینجانب رایت الله عبادی منامن می باشم

 

متولد روستای زیبای منامن

  نظرات ()
مطالب اخیر حج می رویم اشعار فارسی 1 اشعار ترکی آذری منامن
کلمات کلیدی وبلاگ عاشورا (٢) شعر (٢) هنر (٢) ادبی مذهبی (٢)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب