خواص سوره های قرآنی

                  رمضان ماه رحمت و مغفرت بر مومنین روزه دار مبارک
 خواص سوره های قرآنی و دلیل شفا ء بودن آن :
قرآن کریم که 114  سوره دارد ، بیش از چهارده قرن است که حضرت دوست نزد مخلوقات این عالم هستی آن را تا روز و زمانی معین به امانت گذارده  است . از طرفی حاوی دستورالعمل ها و برنامه ریزی هایی برای زندگی هرچه سعادتمند تر آدمیست . که در نتیجه مایه ی خوشبختی و سعادت و رستگاری اوست و از طرفی منبع و سرچشمه ی  خیرات و برکات و فضل و شفاعت رحمانی برای این بندگان خاکی است . که با توسل و تمسک به آن  می توان به اوج عزت و رفعت و جلال و شوکت نائل شد . در این بخش خواص برخی از پرتو های گوهربار قرآن عظیم  را به جهت رفع مشکلات و موانع و درمان امراض ، طلب خیرات و برکات و .... مکتوب می کنیم باشد که به ساحل نجات برسیم و به ریسمان الهی چنگ زنیم . آمین یا رب العالمین .

_ رفع سرماخوردگی و زکام ..................... خواندن سوره شرح
_ درمان تاری دید  .................................. خواندن سوره انفطار
_ درمان آب مروارید  ............................... خواندن سوره  بینه
_ درمان آبریزش چشم ...........................                    عبس 
_ درمان بیماری کبد ...............................                    قصص
_ رفع بی خوابی ...................................                    انبیاء
_ بند آمدن ادرار .....................................                   شرح
_ عدم سقط جنین ................................                    قلم
_ درمان درد گوش ..................................                   اعلی
_ درمان وسواس ...................................                   یاسین
_ یبوست ..............................................                    دخان
_ بواسیر ...............................................                   اعلی
_ رفع درد مفاصل ...................................                   سجده 
_ برطرف شدن تب .................................                   سجده
_ دفع آفت شپش ...................................                  نبأ
_ باردار شدن زنان ...................................                  آل عمران
_ بیداری بموقع از خواب ..........................                  انسان ( دهر)
_‌ زبان باز کردن کودکان ...........................                   اسراء
_ قطع خونریزی بدن ................................                  لقمان
_ برکت یافتن کسب و کار ........................                   غافر
_ دوری حوادث ناگوار و بلیات از خانواده ......                مریم
_ ایمنی از ستمگران و زورگویان ................                 جاثیه
_ ایمنی از حوادث ناگوار ..........................                   مجادله
_ کفّاره گناه ..........................................                     کهف
_ عاقبت به خیر شدن .............................                    مؤمنون  
  

       خواص سوره های قرآنی به اجمال  

سوره فاتحه: مال و ثروت _ زنده شدن مرده _ آرامبخش دردها _ کلید بهبودی _ برآورده شدن حاجات _ درمان بیماریها _ رهایی ازعذاب فرشتگان نوزده گانه _ بخشش گناهان _ راه رسیدن به بهشت جهت عبور ازپل صراط _ بخشایش گناهان پدر و مادر . 
آل عمران : درود فرشتگان _ خلاصی از آتش دوزخ _ پربار شدن درختان _ سهولت زایمان _ برطرف شدن دیون و بدهکاریها _ آسان شدن مشکلات _ ازدیاد رزق و روزی .  
نساء : پاداش الهی _ حکم صدقه _ رهایی از فشار قبر.          
مائده : استقامت در توحید _ اعطای حسنات _ بخشش گناهان .         
انعام: رفع بیماری _ ستایش فرشتگان تا روز قیامت _ استجابت حاجات _ دوری از دوزخ _ محافظت فرشتگان از وی _ رفع مالیخولیا _ دفع بلایا .
اعراف:  سهل شدن باز خواست در روز قیامت _ همنشینی با حضرت آدم (ع) _ مقابله با درندگان و دشمنان .     
انفال:  محافظت از نفاق _ افتخار شیعه _ شرمندگی دشمنان _ شفاعت پیامبر (ص) در روز قیامت _ محافظت در برابر تعدی _ پیروزی در جنگ ها _ درود فرشتگان _ بخشندگی گناهان _ ارتقای مقام.
توبه: جلوگیری از نفاق _ محافظت از دستبرد دزدان _ محافظت از آتش _ اعطای حسنات _ رفع جهل _ تفرب به خدا _ رفع پیری _ آشکار شدن عیوب _ اعتراف دزدان .
هود : اعطای حسنات _ رستگاری روز قیامت _ بر انگیخته شدن در گروه پیامبران _ بخشوده شدن گناهان _ استعانت از خداوند _ پیروزی بر دشمنان _ بیمناک شدن دشمنان از او _ مقام شهید یافتن در روز قیامت .
یوسف : چهره ی زیبا یافتن _ رفع هراس _ صالح شدن _ آسان شدن سختی مرگ _ مقاوم شدن در برابر چشم زخم _ یافتن قدرت و مکنت _ برآورده شدن حاجات . 
رعد : رهایی از صاعقه _ ورود به بهشت _ شفیع شدن برای خانواده _ کمک به انقلاب علیه ظالمان _ اعطای حسنات _ استقامت در روز قیامت .
ابراهیم : رفع فقر و جنون و مصیبت _ جلو گیری از گریه و وحشت کودک _  گرفته شدن از شیر مادر _ اعطای حسنات _ رفع ناراحتی کودکان .
حجر : اعطای حسنات _ رفع فقر و جنون و مصیبت _  ازدیاد شیر زنان شیرده _ ازدیاد رزق _ حسن خرید و فروش .
نحل : عدم پرداخت تاوان _ رفع هفتاد نوع بلا _ استقرار در بهشت _ به ثمره نشستن درختان _ منقرض نمودن دشمنان _ عدم باز خواست روز قیامت .
اسراء (بنی اسرائیل ) : شاهد ظهور حضرت قائم شدن _ خطا نرفتن تیر _ زبان باز کردن کودک _ قابل فهم شدن سختی ها .
کهف : بیدار شدن بموقع از خواب _ شهید از دنیا رفتن _ بخشوده شدن گناهان _ نورانی شدن صورت _ رفع تنگدستی _ امان یافتن از آزار _ دور شدن آفات _ در امان ماندن از فتنه ی  دجال _ قرار گرفتن در بهشت _ کفاره ی گناهان .
مریم : به دست آوردن ثروت و فرزند _ اصحاب عیسی شدن در روز قیامت _ شوکت سلیمان یافتن در قیامت _  اعطای حسنات _ خواب های خوش دیدن _ جلوگیری از دستبرد دزدان _ رفع ترس _ خیر و برکت یافتن خانه _ دوری حوادث ناگوار از خانواده .  
طه : پاداش یافتن در آن دنیا _ ثواب مهاجرین و انصار یافتن  _ شنیدن پاسخ مثبت در خواستگاری _ ایجاد صلح _ حفاظت در مقابل زور مندان _ اجابت خواسته ها _ خواستگار یافتن دختر _ آسان شدن ازدواج .
انبیاء : دیدن اعجایب در خواب _ رفع بی خوابی .
حج : تشرف به مکه معظمه _ اهدای حسنات _ سقوط  حاکم ستمگر .
مؤمنون : عافبت بخیر شدن _ رفتن به بهشت _ تنفر از شراب .
نور : بیمه شدن جان و مال و زنان در برابر حوادث وبلیات و تعدی _ آمرزیده شدن _ اعطای حسنات .
فرقان : رهایی از عذاب دوزخ _ رفتن به بهشت _ از بین رفتن حیوانات خطر آفرین _ رونق کسب و کار .
شعراء : از اولیاء خداوند شدن _ دچار مشکل نشدن _ رفتن به بهشت _  اعطای حسنات _ قاری کتاب خدا شدن _ شفاء و صحت از بیماریها یافتن _ دستیابی به گنج _ در امان ماندن از درد آتش و سیل سخت _ 
نمل : اعطای حسنات _ در امان ماندن خانه از مار و حیوانات موذی .
قصص : اعطای حسنات _ شهادت به راستگویی _ رفع دردها و بیماریها _ رفع شکم درد و درد طحال و کبد .
عنکبوت : رفع گناهان _ اعطای حسنات _ رفع بیماریها و دردها _ شادابی قلب _ خوش خوابیدن .
روم : اعطای حسنات _ یافتن گمشده _ بیمار شدن دشمنان و بد خواهان .
لقمان : حفاظت از شیاطین _ همنشینی با لقمان درقیامت _ اعطای حسنات _ رفع بیماریها و دردها _ قطع خونریزی بدن _ خلاصی از رنج ها .
سجده : قرار گرفتن نامه ی عمل در دست راست _ عدم باز خواست در روز قیامت _ ثواب راز و نیاز شب قدر _ رفع بیماری تب _ درمان درد مفاصل و درد سر . درمان تب سه روزه .
احزاب : قرار گرفتن در کنار پیامبر و همسرانش در روز قیامت _ در امان ماندن قبر _ افزایش خواستگاران .
سباء : حفاظت شب تا صبح بوسیله ی خداوند _ کسب خیرات و برکات در دنیا و آخرت _ داشتن همنشین سالم در روز قیامت _ دور شدن حیوانات و حشرات _ دور شدن ترس و خوف از وی .
ق : ازدیاد روزی _ مثبت شدن نامه ی اعمال _ سهولت مرگ _ درمان صرع .
صافات : تسهیل مرگ _ مصون ماندن در برابر آفات و بلایا _ ازدیاد رزق _ حفاظت از گزند شیطان _ محشور شدن با شهدا _ اعطای حسنات _ دیدن جنیان و عدم آسیب آنان _ آرامش از اضطراب .
ص : اعطای خیرات در دنیا و آخرت _ ورود به بهشت _ جلوگیری از گناهان صغیره و کبیره _ آشکار نمودن معایب حاکم و قاضی .
زمر :‌ شرف و بزرگی یافتن در دنیا و آخرت _ مورد احترام واقع شدن _ حرمت نگه داشتن آتش دوزخ بر او _ ورود به بهشت _ کسب سلام پیامبران و صدیقان _ آمرزیده شدن _‌مورد ثنا و تشکر واقع شدن.
مؤمن (غافر) : بخشیده شدن گناهان _ کسب تقوا _ خیرات در آخرت _ خرم شدن باغ و مزارع _ خیر و برکت مغازه _ شفای مالیخولیا _ درمان دمل _ رفع بیماری وحشت زدگی _ التیام دل درد _ درمان بی هوشی و غش _ درمان درد طحال .
فصلت ( سجده ) : نورانیت در روز قیامت _ سعادت در زندگی دنیوی _ اعطای حسنات _درمان درد قلب _ درمان درد چشم .
شوری : نورانیت در روز قیامت _ ورود به بهشت _ برطرف شدن دردچشم _ درود فرشتگان بر او _ در امن بودن از گزند مردم _ رفع خطرات مسافرت و سفر .
زخرف : مصون ماندن از گزندحیوانات زمینی و فشار قبر _ ورود به بهشت _ عدم احتیاج به دارو _ رفع بیماری صرع .
دخان : سهولت محاسبه در روز قیامت _ پاداش آزاد صد هزار فرد گرفتار _ بخشیده شدن گناهان _ رهایی از نیرنگ شیطان _ خواب های نیکو دیدن _ رفع بیماری سر درد _ ازدیاد ثروت _ رونق تجارت _ رهایی ار گزند حاکم _ محبوبیت در میان مردم _ رفع بیماری یبوست .
جاثیه :‌ ندیدن آتش جهنم و نشنیدن صدا و صیحه ی آنان _ همراهی و همنشيني حضرت محمد مصطفی (ص) _ از بین رفتن ترس و وحشت در روز قیامت _ پوشیده شدن عیوب و زشتی ها _ در امان ماندن از قدرت زورمندان _ مورد احترام واقع شدن در میان مردم _  در امان ماندن از فتنه ی فتنه گران _ حفاظت و مصونیت از کودک . 
 
                                 ادامه دارد.....                                         
  با ذکر منبع  استفاده از مطالب فوق آزاد است . ما را از دعای خیرتان فراموش نفرمائید .                                  
                                   التماس دعا ...... رایت اله عبادی منامن 
/ 0 نظر / 48 بازدید